Pressmeddelande -

Inbjudan till båt- och dyktur: Hur mår växt- och djurlivet i Öresund?

Onsdagen den 12 maj tar Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu på sig dykardräkten för att tillsammans med Jon Larsen, miljöhandläggare på Länsstyrelsen, Peter Erlöv, miljöstrategichef på Region Skåne och Kjell Andersson, forskningsingenjör vid teknisk geologi på Lunds Tekniska Högskola, på plats utforska hur Öresundsbron, så här tio år efteråt, har påverkat djur- och växtlivet. De kommer också att göra ett dyk vid Vattenfalls vindkraftspark på Lillgrund. Med på båten M/S Pelle finns även Öresundsbrokonsortiets förre VD Sven Landelius och Göran Loman, tidigare projektledare för vindkraftsparken, som båda kommer att berätta om ”sina” byggnader.

Med följer även Jan Öijeberg, marinarkeolog på Malmö museer, för att berätta om vilka arkeologiska sevärdheter som finns i vattnet.

Också journalister är välkomna att följa med. Alla på båten kommer att kunna följa dykningarna genom en s k ROV-farkost och Michael Palmgren från SEU-U Vattenverkstad kommer att undervattensfilma. Samling vid Norra hamnen, Cementahamnen i Limhamn kl 13.30 onsdagen den 12 maj, avgång 14.00 prick. Anmälan sker till info@havsresan.se. Ange namn och kontaktuppgifter samt vilket media du representerar. Begränsat antal platser.

– Från början var jag bromotståndare. Men tack vare att Öresundsbrons ledning redan från början lyssnade på kritiken utformades bron på ett miljövänligt sätt. Exempelvis är alla dess pelare under vattnet täckta av musslor som i sin tur gör att även andra djur och växter trivs där. När sedan vindkraftsparken på Lillgrund byggdes tillvaratog man erfarenheterna från Öresundsbron. Det går att bygga miljövänligt i vatten om man gör det rätt och inte har för bråttom, anser Kjell Andersson.

Utflykten är en del av Havsresan 2010, ett publikt arrangemang anordnat av Lunds universitet i samverkan med mer än 50 andra; läs mer på www.havsresan.se.
För mer information, kontakta Kjell Andersson, forskningsingenjör vid Lunds Tekniska Högskola, 046-222 7371, 070-491 2484, Kjell.Andersson@tg.lth.se

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028