Pressmeddelande -

Inbjudan: Vad ska vi göra med våra soptippar?

Idag finns ca 5000 nedlagda soptippar i Sverige. Till största delen består de av gammalt avfall, ibland miljöfarligt, som kan ta flera hundra år att bryta ner. Även om vi har blivit allt duktigare på att återvinna hamnar fortfarande ca 8-9 procent av hushållens avfall i Sverige till slut på deponi, som nuförtiden i regel är välskötta. Knappt 160 deponier är i drift i Sverige för närvarande. Idag finns ingen gemensam syn på hur de gamla avslutade soptipparna ska tas om hand. Som regel görs ingenting alls med dem. De får ligga kvar i väntan på att något händer, eller inget alls. Den 20 maj samlas flera några ledande forskare i Lund för att presentera och diskutera nya möjligheter för hur samhället kan och bör ta hand om sina nedlagda soptippar. Reningsmetoder och saneringssätt som prövats i fullskala i bland annat Tyskland och USA kommer att redovisas liksom deras effekter och kostnader. Gamla miljöskulder kan i vissa fall göras om till nya miljötillgångar genom aktiva åtgärder. Särskilt soptippar som kommit att inlemmas i stadsmiljön, som till exempel St Hans backar i Lund, kan vara möjliga och lämpliga att sanera. Men även andra perspektiv, såsom vårt förhållande till avfall, diskuteras. Läs hela programmet här: http://aqua.tvrl.lth.se/anmalan_och_program.pdf Som journalist har du möjlighet att delta i arrangemanget. För information och anmälan, kontakta Kenneth M Persson, telefon 0734-128 167; kenneth_m.persson@tvrl.lth.se eller Hanna Modin, 0733-944 162, hanna.modin@tvrl.lth.se Kristina Lindgärde

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028