Pressmeddelande -

Kraftsamlad neuroforsknig

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet väljer att stärka neuroforskningen genom att inrätta ett så kallat vetenskapligt programområde som ska studera hjärnan och dess sjukdomar. Målet är nya behandlingsmetoder mot sjukdomar som Parkinsons sjukdom, Alzheimer, stroke, och depression. Genom programområden sammanförs vetenskapligt framstående forskargrupper för att åstadkomma starka forskningsmiljöer som fokuserar på viktiga folkhälsoproblem. Det nya programområdet, kallat NeuroLund, samlar flera internationellt kända forskare som studerar hjärnan och dess sjukdomar. Det gäller främst Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom, Alzheimer, stroke, traumatisk hjärnskada, epilepsi, manodepressiv sjukdom och depression. Målet för forskningen är att ta fram nya behandlingsmetoder som bygger på exempelvis cell- och genterapi och hjärnans egen förmåga att återhämta sig efter en sjukdom för att kompensera för de skador som har uppstått. Att det inom NeuroLund finns både kliniska forskare som jobbar nära patienterna och experimentella forskare ger NeuroLund goda förutsättningar att lyckas. – NeuroLund innebär en utmärkt möjlighet för samverkan mellan olika grupper som arbetar med forskning i nervsystemets sjukdomar, säger Patrik Brundin, professor i neurovetenskap och koordinator för programområdet. Förhoppningsvis kan den ökade kontakten mellan grupperna leda till många nya synergier och till att vi kan introducera nya spännande forskningsmetoder Tillsammans kommer forskargrupperna att bygga upp nya, gemensamma teknikplattformar och satsningen möjliggör även ett ökat internationellt samarbete med andra toppforskare inom neuroområdet. – Fakultetens programområden har visat sig vara ett mycket framgångsrikt sätt att kraftsamla forskning som rör våra stora folksjukdomar, säger Medicinska fakultetens dekanus Bo Ahrén. Forskningen kring hjärnans sjukdomar har länge varit stark i Lund. Inom NeuroLund kan forskningsrön i laboratoriet snabbare översättas till bättre behandling för patienterna. Lunds universitet har en lång tradition av god neuroforskning. Flera forskargrupper som ingår i NeuroLund utsågs förra året till stark forskningsmiljö av Vetenskapsrådet. För mer information, kontakta koordinator Patrik Brundin, tel 046-222 05 29, e-post Patrik.Brundin@med.lu.se ------------------------------------------------------------------ Medicinska fakultetens vetenskapliga programområden Fakulteten har sedan tidigare vetenskapliga programområden för forskning rörande diabetes, blodsjukdomar och immunologi, stamceller och cellterapi, rörelseorganens sjukdomar, kärlväggens sjukdomar samt kroniska inflammatoriska sjukdomar. NeuroLund var det programområde som rankades högts av Vetenskapsrådet av flera ansökningar inom fakulteten i denna omgång. Johanna Sandahl

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028