Pressmeddelande -

Kvinnor med svår knäskada mår sämre än män

Kvinnor som drabbas av en allvarlig knäskada mår och fungerar i allmänhet sämre än män som skadat sig, både före och efter operation.

Det visar en studie några forskare i Lund, Stockholm och danska Odense publicerat i American Journal of Sports Medicine.

– Kvinnorna i studien upplevde mer smärta och symptom, sämre funktion vid fritid och idrott, sämre knärelaterad livskvalitet och sämre allmän hälsa än män före en främre korsbandsoperation, säger Eva Ageberg, docent vid Avdelningen för ortopedi och Avdelningen för sjukgymnastik vid Lunds universitet.
– Även ett och två år efter operation upplevde kvinnorna en sämre funktion än männen, framför allt vid fritid och idrott och knärelaterad livskvalitet. När vi delade in patienterna i åldersgrupper var skillnaden mellan män och kvinnor ännu tydligare i vissa grupper.

Studien baseras på data från Svenska Korsbandsregistret, där 5 000 patienter mellan 8-67 år fyllt i ett särskilt frågeformulär. Medelåldern var 27 år och 42 procent av patienterna var kvinnor.
Studien visar, enligt Eva Ageberg, att kvinnor mår sämre än män, både före och efter en korsbandsoperation – men inte varför.

– Det kan finnas en könsfaktor med i bilden, att kvinnor helt enkelt upplever mer besvär än män. Men det kan också vara relaterat till skadan, att många kvinnors knän i studien faktiskt var sämre än männens. Det kan vi inte se då Svenska Korsbandsregistret endast består av patienter som blivit opererade.
– Men skulle det vara så att fler studier visar på könsskillnader, kan det vara dags att införa individuella behandlingsprogram för män och kvinnor, säger Eva Ageberg.

Den vetenskapliga artikeln är publicerad i AJSM i april 2010:
Ageberg E, Forssblad M, Herbertsson P, Roos EM. Sex differences in patient-reported outcomes after ACL reconstruction – Data from the Swedish knee ligament register. American Journal of Sports Medicine. 2010 Apr 21. [Epub ahead of print]PMID: 20410376

Kontakt: Eva Ageberg, 046-2224943, 0702-938522

Nedladdningsbar bild, Eva Agerberg

FAKTA
Ungefär hälften av alla personer i Sverige som skadar ett korsband genomgår operation, där man ersätter det skadade korsbandet i knäet med en muskelsena från låret.
Kvinnor löper 4-9 gånger större risk än män att drabbas av en korsbandsskada.
52 procent av alla män som ådrar sig en korsbandsskada, skadar sig när de spelar fotboll. Motsvarande siffra för kvinnor är 40 procent.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028