Pressmeddelande -

LTH-forskare bäst på allergi!


Två av varandra oberoende utvärderingar av forskning publicerad i den ledande vetenskapliga tidskriften Journal of Allergy and Clinical Immunology under 2007 har nyligen klassat LTH-forskarna Helena Perssons och Mats Ohlins forskning om IgE-molekylen1 som ett av de viktigaste forskningsframstegen inom allergi2, 3.

- Det är väldigt roligt att grundforskning vid en teknisk fakultet etablerat sig som en av de främsta inom ett medicinskt-kliniskt område, säger professor Mats Ohlin.

Allergi är en av våra största folksjukdomar, i Sverige liksom i många andra delar av världen. I Sverige drabbas uppskattningsvis en tredjedel av befolkningen. Även om de i de allra flesta fall inte handlar om livshotande tillstånd så har det stor påverkan på vår livskvalitet. Den allergiska reaktionen beror på att en speciell sorts antikroppar, IgE, i vårt immunförsvar angriper substanser som egentligen är ofarliga för oss. När dessa antikroppar binder till sina målmolekyler som kan finnas t ex i luften, i maten eller i bostaden startar den kaskad av allergiska reaktioner som många av oss känner igen.

Vid LTH arbetar en forskargrupp under Mats Ohlins ledning med att på molekylär nivå kartlägga IgE-molekyler.

- Vi har studerat IgE's reaktion med olika typer av gräspollen. Forskningen har lett till en ökad förståelse av hur allergier utvecklas och förhoppningen är att det på sikt ska leda till effektivare behandlingsstrategier och vaccin, säger Mats Ohlin.


1. Persson H, Karbalaei Sadegh M, Greiff L and Ohlin M (2007) Delineating the specificity of an IgE-encoding transcriptome. J Allergy Clin Immunol 120, 1186-1192. (http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2007.06.041)
2. Akdis CA (2008) New insights into mechanisms of immunoregulation in 2007. J Allergy Clin Immunol 122, 700-709. (http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2008.07-048)
3. Chinen J and Shearer WT (2008) Advances in basic and clinical immunology in 2007. J Allergy Clin Immunol 122, 36-41. (http://dx.do.org/j.jaci.2008.04.035)

Kontaktinformation:
Mats Ohlin
Mats.Ohlin@immun.lth.se
Tel: 046-222 4322

Mats Nygren

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028