Pressmeddelande -

MBL-förhandlingar avslutade på CTR- flera lärartjänster försvinner

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet har beslutat om en ny strukturplan för sin framtida verksamhet. Planen har antagits av CTR:s styrelse efter MBL-förhandling och innebär att ett flertal lärartjänster försvinner. Det är de kraftigt minskade externa forskningsanslagen kombinerat med ett minskat studentunderlag som har tvingat CTR:s styrelse att dra ner på verksamheten. Ordinarie tjänster kan idag bara garanteras om de är finansierade genom grund- och forskningsmedel och inte genom varierande externfinansiering. Efter att även MBL-förhandlingarna med facket om bemanningsplanen nu har avslutats står det klart att åtta av CTR:s 30 lärare direkt berörs av omstruktureringen. Däremot kommer inte studerande och doktorander att beröras direkt. Av de åtta berörda lärarna är fem lektorer och tre professorer. Två lektorer har ingått en pensionsöverenskommelse med universitetet och tre lektorer kommer att sägas upp. En professor inom religionssociologi kommer att sägas upp helt, två professorer inom kyrkohistoria kommer att sägas upp men samtidigt erbjudas återanställning med 50 procent. Uppsägningstiden är ett år och därmed räknar CTR med att det finns tid till att hitta alternativa lösningar som fungerar väl både för de enskilda personerna och för verksamheten som helhet. – Att personalstyrkan minskar är naturligtvis beklagligt men behöver inte vara en nackdel för verksamheten i stort. Även doktoranderna har minskat med hälften de senaste tio åren och studentunderlaget med 20 procent det senaste året. Nu har vi anpassat vår verksamhet efter de förhållandena samtidigt som den religionsvetenskapliga, religionshistoriska och teologiska bredden bevaras, säger Werner G Jeanrond som är dekanus på CTR. CTR:s nya struktur innebär att man är väl förberedd inför de kommande europeiska samarbetsformerna inom Bolognaavtalet. Dessutom inbjuder den nya strukturen i högre grad till att utbildning och forskning samarbetar över de traditionella ämnesgränserna. För mer information kontakta: Werner G. Jeanrond, dekanus på CTR. Tel: 046-222 43 37, mobil: 0733-902 422 E-post: Werner.Jeanrond@teol.lu.se Fredrik Lindström, prefekt på CTR. Tel: 046-222 90 53, mobil: 0702-670312 E-post: Fredrik.Lindstrom@teol.lu.se

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028