Pressmeddelande -

Miljondonation till nano- och telekomforskningen på LTH

Nanoforskningen och telekomforskningen på LTH får iljondonation från Sparbankstiftelsen Skåne och Sparbankstiftelsen Färs & Frosta. Sparbankstiftelserna Skåne och Färs & Frosta har tillsammans lämnat ett anslag på 30 miljoner kronor till Lunds universitet. Anslaget löper över en treårsperiod med 10 miljoner kronor per år. Av totalbeloppet har universitetet fått fria händer att placera 18 miljoner i valfria forskningsmiljöer. Nu står det klart att merparten av de fria medlen går till två forskningsintensiva miljöer på LTH. Nanometerkonsortiet får 2,5 miljoner för innevarande år. Pengarna ska gå till att utveckla ett nytt centrum, ”Nanovation” för att skapa tillväxt i lokala nanoteknikföretag med bas inom universitetets forskning. Detta sker bland annat genom att förstärka personalen på det nya nanotekniklaboratoriet som ska stå klart i sommar. Pengarna kommer också att användas för att subventionera de avgifter som lokala företag betalar för att använda utrustningen i konsortiets laboratorium. – Avgiften är en tung utgiftspost, speciellt för start-up-företag. Vi är övertygade om värdet av att Nanovation kan bidra till att täcka dessa kostnader, säger Nanometerkonsortiets chef, Lars Samuelson, professor i fasta tillståndets fysik. Även telekomforskningen på LTH får 2,5 miljoner för detta år. Pengarna ska gå till att samla och tydliggöra kunskapen om den omfattande telekomforskning som bedrivs särskilt inom institutionerna för elektrovetenskap, informationsteknologi och telekommunikationssystem och som byggts upp tillsammans med svenska och internationella företag i regionen. – Vi ska verka för att vi blir en naturlig resurs som även de mindre företagen vänder sig till i frågor om modern kommunikationsteknologi, säger Ulf Körner som är professor på Institutionen för telekommunikationssystem. – Områdena som vi nu har valt ut för att få ta del av stiftelsernas donation ligger långt fram i forskningen och de har stor betydelse för regionen och svenskt näringsliv i stort, säger Lunds universitets rektor Göran Bexell. En miljon kronor slutligen kommer att gå till Medicinska fakulteten och ett projekt där man forskar kring hur kost kan förebygga övervikt och diabetes. Samtliga satsningar ska utvärderas årligen och har de fallit väl ut kan de räkna med fortsatt stöd under ytterligare två år, vilket innebär totalt 7,5 miljoner kronor till Nanometerkonsortiet, 7,5 miljoner kronor till telekomforskningen samt tre miljoner kronor till övervikts- och diabetesforskningen. – För oss är det glädjande att pengarna går till dessa tre framtidsområden och denna typ av forskning vill vi gärna vara med och stödja, säger Allan Karlsson som är ordförande i Sparbanksstiftelsen Skåne. För mer information kontakta: Professor Ulf Körner på telefon: 070-556 68 93 Professor Lars Samuelson på telefon: 070-317 76 79 BG Svensson, vd, Lunds universitets utvecklingsbolag, LUAB på telefon: 070-6982021 Rektor Göran Bexell på telefon: 046-222 70 01 Ordförande Sparbanksstiftelsen Skåne, Allan Karlsson, 070-514 33 14

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028