Pressmeddelande -

MR-teknik ger bättre diagnos och behandling

Med hjälp av magnetresonans (MR) kan läkare och forskare får detaljerade bilder av kroppens inre organ utan vare sig strålning eller kirurgi. Lunds universitet satsar nu på att utveckla olika former av MR-tekniker för att undersöka patienter med exempelvis demens, Alzheimers, epilepsi, hjärntumörer samt olika former av hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att radiovågor sänds in i kroppen på en patient som placerats i ett magnetfält kan läkare och forskare få tydliga bilder av kroppens inre organ. Tekniken kallas för magnetresonans (MR). MR utvecklas snabbt och genom mer kraftfulla kameror ökas bildernas detaljrikedom och användningsområdena bli bara fler och fler, både inom diagnostik och inom forskning. Vid Lunds universitet finns sedan lång tid tillbaka flera aktiva forskargrupper inom området. Medicinska fakulteten satsar de kommande åren på forskningen kring magnetresonans. Nio forskargrupper, från flera fakulteter inom Lunds universitet, har samlats i ett nätverk (kallat TESLA) som får extra anslag från fakulteten för att kunna utveckla forskningen och utbildningen inom området. Tillsammans kommer TESLA-forskarna bland annat att utveckla olika former av MR-tekniker för att undersöka patienter med exempelvis demens, Alzheimers, epilepsi, hjärntumörer samt olika former av hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och åderförkalkning. Genom att MR-tekniken utvecklas förbättras diagnostiseringen av patienter och förutsättningarna för forskningen kring sjukdomarna. – Många forskningsprojekt som använder MR-teknik är i hög grad tvärvetenskapliga och involverar forskare från flera olika discipliner. Det innebär att såväl kliniska forskare som kollegor från andra fakulteter behöver få utbildning i hur MR fungerar och vad vi kan göra med MR, berättar Freddy Ståhlberg, professor i magnetresonansfysik och ordförande i TESLA. – Fakultetens satsning på nätverket gör att vi nu kan starta kurser för doktorander och träna nya forskare inom området, fortsätter han. I Lund har vi en tradition kring MR-forskning och sammantaget har Universitetssjukhuset i Lund och Universitetssjukhuset MAS i Malmö den mest kraftfulla MR-utrustningen i landet för forskning och avancerad MR-diagnostik. Förhoppningen är även att nätverket ska stimulera till nya forskningsprojekt inom universitetet, men även internationellt. – Denna typ av tvärvetenskapliga nätverk och gemensamma forskningssatsningar är mycket viktiga för vår fakultet, säger Medicinska fakultetens dekanus Bo Ahrén. De skapar kreativa forskningsmiljöer som ger forskarna möjlighet att konkurrera med andra forskningscentrum, världen över. TESLA var det nätverk som raknades högts av Vetenskapsrådet av flera ansökningar inom fakulteten. För mer information, kontakta professor Freddy Ståhlberg, ordförande i TESLA, tel 0706-88 31 19, e-post Freddy.Stahlberg@med.lu.se --------------------------------------------------------------- Om magnetresonans (MR) MR-tekniken bygger på att väteatomens kärna, den vanligaste atomen i kroppen, har ett udda antal protoner och därför kan fungera som en magnet. Radiovågor sänds in i kroppen på en patient som placerats i ett magnetfält. Kroppens vävnader svarar med att skicka tillbaka ett ”eko” som datorbehandlas snabbt till detaljerade bilder av kroppens organ. Magnetfältens styrka mäts i tesla. Både radiovågorna och magneterna är ofarliga. Johanna Sandahl

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028