Pressmeddelande -

Ny hedersdoktor vid LTH

Dr Kenji Hiruma vid Hitachi i Tokyo, Japan, blir LTH:s ende hedersdoktor för år 2006. Dr Hiruma anses ha haft stor betydelse för den framgångsrika forskning inom nanotrådar som bedrivs vid Nanometerkonsortiet och LTH. Dr Hiruma, född 1953, var under perioden 1989 – 1998 verksam som forskare och forskningsledare vid Hitachi Central Research Laboratory i Kokubunji, Tokyo, med att utveckla ett helt nytt forskningsfält rörande halvledande nanotrådar. Denna forskning, som mycket snabbt blev omtalad över hela världen, handlade om att med epitaxi tillverka extremt små nanostrukturer av halvledare. Forskningen fick snart efterföljare i USA och från år 2000 även i Lund. Det har sedan dess blivit ett av de hetaste områden inom nanoteknik och nanoelektronik i världen. 1994–95 besökte professor Lars Samuelson dr Hiruma under flera tillfällen och la grunden till den starka forskning om nanotrådar som sedan utvecklats. Den utvecklingen har åtskilliga gånger stötts av dr Hiruma som gäst och föreläsare och även som opponent i Lund. Nanometerkonsortiet hade under 2005 många stora framgångar med sin forskning om nanotrådar: • utmärkelse av Vetenskapsrådet som en av Sveriges tio främsta forskningsmiljöer för grundforskning • blev ett av SSFs 18 strategiska forskningscentra • startade ett EU-finansierat projekt i nära anslutning med elektronikindustrin • startade företaget QuNano AB som nu erbjuder minst tio forskare med LTH-bakgrund arbete – Dr Hiruma har genom ledande vetenskapliga insatser haft en helt avgörande inverkan på utvecklingen av forskningen vid Nanometerkonsortiet och LTH, menar Lars Samuelson. Han har även förberett för dr Hiruma att inom de närmaste åren kunna komma hit som gästprofessor under 3-6 månader. För mer information, kontakta: Lars Samuelson, lars.samuelson@ftf.lth.se, 046-222 76 79.

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028