Pressmeddelande -

Ny utbildning om Europas religiösa rötter

Vad hade rabbinerna, Jesus och Muhammad gemensamt? Hur formades judendom, kristendom och islam? Varför skildes kristendomen från sina judiska rötter och hur såg islams judiska och kristna bakgrund ut? Hur förändrade judisk, kristen och islamisk kultur det antika arvet och hur förde det vidare?

De dagsaktuella frågorna om europeisk kulturell identitet ställer oss inför frågor om Europas religiösa rötter, om vårt arv och hur det präglat oss. Masterprogrammet The Religous Roots of Europe tar sig an dessa frågor. Det erbjuder studenter en utbildning på avancerad nivå där judendomens, kristendomens och islams framväxt studeras tillsammans.

Programmet är ett nordiskt samarbete mellan de teologiska och religionsvetenskapliga institutionerna vid universiteten i Bergen, Helsingfors, Köpenhamn, Lund, Oslo och Århus. Genom en bred användning av internet och återkommande seminarier vid de nordiska universiteten och de nordiska instituten i Rom får studenterna tillgång till en samlad nordisk kompetens och del av ett framgångsrikt internationellt forskningssamarbete inom området.

Mastersprogrammet är öppet för studerande med en kandidatexamen inom områdena religionsvetenskap, teologi, antikens historia och arkeologi samt klassiska och semitiska språk. Träning i att läsa och tolka antika texter på grundspråk kombineras med historiska, sociala, litterära och teologiska perspektiv som ska ge en gedigen kunskap om judendomens, kristendomens och islams gemensamma bakgrund i antiken, deras förhållanden till varandra och viktiga likheter och skiljelinjer mellan dem. Programmet är en utmärkt grund för fortsatt akademiskt arbete inom humaniora och teologi, men förbereder också för ett yrkesliv inom skolväsende, förvaltning, journalistik, kyrkor och trossamfund samt olika former av internationellt arbete.

Programmet kommer att ges för första gången hösten -09. Sista ansökningsdatum är den 15 januari.

Programmet administreras i Lund av
Centrum för teologi och religionsvetenskap,
programsamordnare är Professor Samuel Rubenson. Tel 0709-54 85 80
programsekreterare är Andreas Westergren. Tel 046-222 90 49

För mer information se http://www.teol.lu.se/rre
För kontakt skriv till religiousroots@teol.lu.se

Gisela Lindberg
Informationsansvarig
Kansli HT, Lunds universitet
Tel: 046-2227233
E-post: gisela.lindberg@kansliht.lu.se

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028