Pressmeddelande -

Nya vicerektorer på LTH

LTH har fått två nya vicerektorer. Universitetslektor Rune Kullberg ska på halva sin arbetstid ansvara för samverkan mellan LTHs programledningar och samordna kursutbudet mellan programmen. Han ska också utföra utredningsuppdrag åt rektor. Professor Jan-Eric Ståhl ska på 20 procent av sin tid åta sig ansvaret för industriell och samhällelig samverkan, särskilt med små- och medelstora företag. Uppdraget gäller att öka anställningen av ingenjörer i dessa företag, öka fortbildningen och utvecklings- och forskningssamarbetena. [Sedan tidigare har TH förutom rektor Gunilla Jönson en prorektor (Klas Malmqvist) och två vicerektorer, Per Warfvinge (med ansvar för grundutbildningen) och Per (med ansvar för internationella utbyten)] Rune Kullberg träffas på tel: 046-222 74 94, E-post: Rune.Kullberg@efd.lth.se Jan-Eric Ståhl träffas på tel: 046-222 85 95, Epost: Jan-Eric.Stahl@mtov.lth.se

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028