Pressmeddelande -

Omorganisationen gav snabbare indrivning av skulder och nöjdare medarbetare

Kan man öka takten och effektiviteten inom en organisation och samtidigt förbättra arbetsmiljön? Ja menar sociologen och organisationsexperten Malin Espersson som studerat en omorganisation som Kronofogdemyndigheten gjort för att få bukt med de höga sjukskrivningstalen. I dagarna lägger hon fram sin avhandling vid Lunds universitet.

Mot slutet av 90-talet ökade antalet sjukskrivningar i samhället. Kronofogdemyndigheten var en av många hårt drabbade organisationer. Därför beslöt man att omorganisera för att skapa en bättre arbetsmiljö där de anställda skulle få mer att säga till om. Samtidigt ville man införa målstyrning på samma sätt som man gör i det privata näringslivet. Syftet var att få en effektivare organisation med kortare väntetider.

- Många ifrågasätter om det är lämpligt med målstyrning av offentlig verksamhet, säger Malin Espersson. Medan flera företagsekonomer förespråkar en sådan styrning så är statsvetare ofta mer kritiska och menar att rättsäkerheten sätts spel när offentlig verksamhet ska slimmas och effektiviseras.

Hur blev det då på Kronofogdemyndigheten, en organisation där rättsäkerheten är av största vikt?
En ny organisering i team, ett nytt datasystem och ett nytt produktionsmål gjorde enligt Malin Espersson att en allt större del av Kronofogdemyndighetens ärenden utreddes i tid. Samtidigt medförde en ökad likriktning i ärendeprioriteringen i kombination med en större insyn i varandras ärenden att likabehandlingen och rättsäkerheten stärktes.

Hur gick det då med medbestämmandet och arbetsmiljön?
De anställda trivdes allt bättre med de nya förutsättningarna: gemensamt ansvar och ett nära ledarskap. De fick ett ökat inflytande i planeringen av det dagliga arbetet. Det ”nära” ledarskapet som skulle vara teamorganisationens signum utvecklades efter hand till ett mer traditionellt ledarskap och en tydlig över- och underordning blev allt mer framträdande.

- Resultatet blev istället en organisation med en tydlig hierarki – och minskade sjukskrivningstal, säger Malin Espersson.

Malin Espersson disputerar den 29 maj med avhandlingen Mer eller mindre byråkratisk – en studie av organisationsförändringar inom kronofogdemyndigheten. Disputationen äger rum i Edens hörsal, Statsvetenskapliga institutionen kl 10.15.

Malin Espersson nås på telefonnummer 046-222 34 62, 0730-291 04

Ulrika Oredsson
Pressansvarig, Lunds universitet
046-222 70 28
0701-47 27 40

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028