Pressmeddelande -

Protein som stör bröstcancermedicin identifierat

Tamoxifen är ett välbeprövat och oftast effektivt läkemedel mot bröstcancer. Tyvärr fungerar inte behandlingen för alla kvinnor som får läkemedlet. Nya studier av forskare vid Lunds universitet visar att det kan bero på att effekten av Tamoxifen hämmas av proteinet Pak 1 som finns i tumörcellerna. Fyndet öppnar för nya behandlingar av denna patientgrupp. Tamoxifen har använts vid behandling av bröstcancer i över 25 år. Medicinen verkar genom att blockera tumörcellernas östrogenreceptorer och på det viset hämmas tumörens tillväxt. Tamoxifen används som en tilläggsbehandling efter operation och har visat sig vara en mycket effektiv behandling för många patienter som har östrogenreceptorer. Men för en mindre grupp kvinnor ger behandlingen inte önskad effekt. Pak 1, ett protein som finns i vissa tumörceller, påverkar många olika viktiga funktioner för en tumörcell, exempelvis cellens tillväxt och rörelseförmåga. Nu har en forskargrupp, under ledning av Göran Landberg, professor i patologi vid Lunds universitet och verksam vid Universitetssjukhuset MAS, undersökt hur Pak1 påverkar östrogenreceptorn i bröstcancer och hur detta i sin tur påverkar behandlingseffekten av Tamoxifen. Studierna har gjorts tillsammans med en forskargrupp på MD Anderson i Houston. Studien som inkluderade hundratals kvinnor med bröstcancer visar att kvinnor med högre halt av proteinet Pak 1 i tumören inte svarade på behandlingen med Tamoxifen. Kvinnor med lägre halt av Pak 1 hade däremot god effekt av behandlingen med Tamoxifen. Även data från olika experimentella system visar på att Pak 1 kraftigt påverkar Tamoxifenets tillväxthämmande effekt. – Att Pak 1 finns i tumörcellen visade sig alltså vara kopplat till utebliven behandlingseffekt av Tamoxifen, berättar doktoranden Caroline Holm, som arbetar med projektet. De nya fynden stöds av en annan nyligen publicerad artikel från forskarkollegerna i Houston där man visat att Pak 1 påverkar östrogenreceptorn direkt och att detta stör Tamoxifenets effekt. – Både kliniska och experimentella studier visar alltså att Pak 1 motverkar behandlingseffekten av Tamoxifen. Kvinnor med bröstcancer och hög halt Pak 1 bör därför på sikt erbjudas andra tilläggsmediciner än Tamoxifen. I framtiden kan även nya läkemedel som riktas mot Pak 1 bli ett komplement för en mer effektiv behandling av kvinnor som drabbas av bröstcancer, fortsätter Caroline Holm. – Resultaten är lovande och visar att Tamoxifen är en mycket effektiv medicin för många bröstcancerpatienter, men vi har nu identifierat en undergrupp av bröstcancer på cirka 15 procent där det finns belägg för att andra behandlingar skall användas. Det kan dock dröja år innan våra data omsätts i nya rutiner och behandlingar på kliniken. Först måste resultaten bekräftas i andra studier, förklarar Göran Landberg. Resultaten publiceras i Journal of the National Cancer Institute den 17 maj. Tidigare resultat är publicerade i februari i tidskiften Cancer Research. För mer information, kontakta Caroline Holm, tel. 040-33 31 54, Caroline.Holm@med.lu.se eller Göran Landberg, tel. 040-33 19 53, Goran.Landberg@med.lu.se Johanna Sandahl

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028