Pressmeddelande -

Salt och vattenreglerande hormon förutspår framtida diabetes

I en studie som innefattar mer än 4000 personer har forskare visat att nivån av det salt och vattenreglerande hormonet vasopressin kan förutspå framtida diabetes. Nu ska forskarna studera om de kan förebygga både diabetes och hjärt-kärlsjukdomar genom att påverka nivån av vasopressin i kroppen.

Det är en stor studie i Malmö som ligger till grund för de forskningsresultat som idag publiceras i den ansedda amerikanska hjärttidskriften ”Circulation”.

- I studien har vi visat att en enkelt mätbar markör på blodets vasopressin-innehåll, s.k. copeptin, förutspår framtida diabetes långt innan blodsockret börjar stiga. Personer med höga copeptin-nivåer hade mellan två och tre och en halv gånger så hög risk att insjukna i diabetes jämfört med personer med låga copeptin-nivåer, säger Olle Melander, docent vid Lunds universitet och överläkare vid Akutcentrum Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö.

- Eftersom vasopressinnivån är förhöjd vid olika hjärtsjukdomar tror vi att vasopressin är en viktig och potentiellt behandlingsbar länk mellan typ 2 diabetes och dess viktigaste komplikation, dvs hjärt-kärlsjukdomar, säger Sofia Enhörning som är doktorand vid Lunds Universitet och också hon läkare vid Akutcentrum, SUS i Malmö.

Vasopressin produceras i hjärnan och produktionen ökar exempelvis vid olika former av stress. En möjlig förklaring till forskningsfynden är att vasopressin aktiverar och förstärker effekten av andra stresshormoner som kan bidra till både diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Forskargruppen ska nu gå vidare och studera om de kan förebygga diabetes och hjärt-kärlsjukdomar genom att på ett tidigt stadium dämpa vasopressineffekterna i kroppen.

- Copeptins förmåga att förutspå framtida diabetes visat sig vara bäst hos människor med helt normala blodsockernivåer. Därför tror vi att mätning av copeptin i blodet i framtiden kan användas för att hitta friska människor med hög risk för diabetes. De skulle på ett tidigt stadium ha nytta av specifika livsstilssförändringar och i vissa fall läkemedel- för att minska risken för diabetes och dess allvarligaste komplikation i form av hjärt-kärlsjukdomar, säger Sofia Enhörning.

Kontakt:
Olle Melander, tel, 040-391209 040-391221, mobil: 070-4546820, Olle.Melander@med.lu.se
Sofia Enhörning, mobil 0733-422245, sofia.enhorning@med.lu.se


Artikeln: Plasma Copeptin and the Risk of Diabetes Mellitus
Sofia Enhörning, Thomas J. Wang, Peter M. Nilsson, Peter Almgren, Bo Hedblad,
Göran Berglund, Joachim Struck, Nils G. Morgenthaler, Andreas Bergmann, Eero
Lindholm, Leif Groop, Valeria Lyssenko, Marju Orho-Melander, Christopher Newton-Cheh and Olle Melander.
DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.909663
http://circ.ahajournals.org

Katrin Ståhl

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028