Pressmeddelande -

Schybergstipendiater

Människokroppens hud, slemhinnor och cellväggar har avancerade försvarssystem som skyddar oss från oönskade substanser och mikroorganismer. Studiet av sådana försvarssystem är den gemensamma nämnaren för medicinaren Artur Schmidtchen och kemisten Emma Sparr vid Lunds universitet. De båda får nu stipendier på totalt 800 000 kr från Per-Eric och Ulla Schybergs stiftelse. Artur Schmidtchen är hudläkare och forskare på BMC, Biomedicinskt Centrum. Huden är människans största organ och utgör ett viktigt försvar mot allehanda sjukdomsframkallande bakterier. Under evolutionens gång har huden utvecklat flera försvarsmekanismer. En viktig del av hudens immunförsvar utgörs av olika antibakteriella peptider, AMP. Dr Schmidtchen och hans forskarkollegor har under de senaste åren upptäckt flera evolutionärt sett mycket gamla antimikrobiella skyddssystem baserade på AMP. - Vid sårinfektioner, eksem och ytliga hudinfektioner slås dessa försvarssystem ut, säger Artur Schmidtchen. Ta som exempel böjveckseksem, en allergisk åkomma som drabbar ca 15% av alla barn i västvärlden. Vi vet att stafylokocker kan agera som triggerfaktorer vid sjukdomen, och det är viktigt att vi lär oss mer om mekanismerna bakom sjukdomsförloppet. - Då kan vi utveckla nya behandlingsmetoder. Det behövs bl a därför att antibiotikaresistens är ett problem vid behandlingen av många hudinfektioner. Kroppsegna AMP kan bli ett alternativ i framtiden. Det är kanske möjligt att utveckla en kräm eller gel innehållande AMP som sänker halten av bakterier i huden hos dessa patienter. Artur Schmidtchen får 440 000 kr från stiftelsen för att bekosta material, utrustning och mass-spektrometriundersökningar i samband med forskningen kring AMP. Emma Sparr är biofysikalisk kemist vid Kemiska institutionen i Lund med inriktning mot molekylär transport och association i levande system. Hon studerar lipider, en grupp molekyler av stor betydelse för hur kroppens celler fungerar. Lipiderna bildar stommen i de membran som omger cellen. Emma Sparr har intresserat sig för hur lipider samverkar med varandra och med proteiner och RNA. - Vid sjukdomar som Parkinson, Alzheimer och åldersdiabetes bildas s k amyloidkomplex som är en anhopning av proteiner. Jag har undersökt den processen och hur den påverkar lipidmembranen. Mina undersökningar tyder på att amyloidkomplexen i sig inte är skadliga. Däremot påverkas lipidmembranen av den process som leder till amyloider. De blir mer genomsläppliga, så att substanser som kanske inte borde ha trängt in i cellen ändå gör det, säger Emma Sparr. Emma Sparr har nu börjat intressera sig för hur lipiderna reagerar med RNA, ett område där i dag inte mycket är känt. Eftersom RNA är en del av kedjan när DNA, arvsmassa, uttrycks i cellen kan denna kunskap exempelvis vara användbar i samband med genterapier. Anslaget på 355 000 kr kommer att användas för att möjliggöra en kombination av s k monolagerteknik och flourescensmikroskopi. Man kan då samtidigt följa såväl kvantitativa som kvalitativa förändringar i membranen av lipider och t ex av proteiner och RNA. Makarna Per-Eric och Ulla Schybergs stiftelse bildades 1990 för att ”främja vetenskaplig forskning och utbildning, företrädesvis inom det medicinska och biokemiska området vid Lunds universitet”. Numera har Kungl Fysiografiska Sällskapet i Lund övertagit ansvaret för stipendieutdelningen. Årets stipendier överlämnades vid en ceremoni i dag fredag på Ekolighuset i Lund under närvaro av Per-Eric Schyberg. Göran Frankel

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028