Pressmeddelande -

Sveriges Bygguniversitetet - unik satsning på svensk byggforskning

I dag öppnas Sveriges Bygguniversitet - ett samarbete mellan Lunds tekniska högskola Chalmers, KTH och Luleå tekniska universitet. De fyra universiteten kraftsamlar inom byggteknisk forskning och utbildning. En väl förankrad verksamhet hos byggsektorn och finansiärerna ska säkerställa relevans, utveckling och internationell konkurrenskraft.


- Många kommer att följa hur Sveriges Bygguniversitet utvecklas. Jag tror det kan stå modell för andra teknikområden. Det är ett utmärkt sätt att demonstrera respektive universitets kompetensområden och undvika onödiga överlappningar inom forskningen. Ännu viktigare är det att kunna uppträda gemensamt inom EU. Det skapar en styrka i samband med stora forskningsutlysningar. EU:s initiativ EIT, European Institute of Innovation and Technology, visar på vikten av att skapa starka nätverk av spetsuniversitet som kan samverka med spetsindustri inom EU, säger Anders Axelsson, rektor för Lunds tekniska högskola.

Sveriges Bygguniversitet ska aktivt verka för en profilering och samordning av forsknings- och utbildningsverksamheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer eller motsvarande vid Chalmers, Kungliga tekniska högskolan, KTH, Lunds tekniska högskola, LTH och Luleå tekniska universitet, LTU.

I en studie utförd 2003 av Chalmers, KTH, LTH och LTU framkom att svensk byggforskning befinner sig i kris. Ett samarbetsprojekt, Utvecklingsprogram för samordnad profilering av svensk byggforskning, inleddes för att lägga grunden till en god forskningsbas inom samhällsbyggnadssektorn och behålla en högkvalitativ grundutbildning inom området i Sverige. Detta har nu utmynnat i Sveriges Bygguniversitet, en samarbetsorganisation som finansieras av VINNOVA, Forskningsrådet Formas, Svenska Byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, och berörda universitet. Planen är att Sveriges Bygguniversitet år 2012 ska vara ett etablerat nätuniversitet i full drift.

Under det första året ligger fokus på utveckling av en långsiktig forskningsstrategi, utveckling av en plan för generationsskifte bland forskningsledarna samt på en kartläggning av existerande utbildningsprogram och identifiering av behov och möjligheter till samordning.

För mer information kontakta: Axelsson, Anders, rektor Lunds tekniska högskola, 046-222 34 23, anders.axelsson@rektor.lth.se

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028