Pressmeddelande -

Topprekrytering ska forska med ESS i sikte

Lunds universitet rekryterar topprankad kemiforskare.

- Rekryteringen av professor Sven Lidin ingår i en strategisk satsning att återrekrytera lundensiska toppforskare till Lunds universitet, säger rektor Per Eriksson. I det här fallet handlar det forskning kring området materialvetenskaper, som länkar till både Max IV och ESS.

Sven Lidin kommer att bygga upp en forskarmiljö kring materialvetenskaper och oorganisk kemi i Lund. Med honom kommer en del av hans forskargrupp från Stockholms universitet men hans nya kollegor kommer i huvudsak att bestå av lundaforskare.
- Vi är oerhört glada över den här rekryteringen, säger Anders Axelsson, rektor för Lunds tekniska högskola. Det stämmer mycket väl med LTH:s strategi att stärka materialvetenskapen och speciellt materialkemi på Kemicentrum.
Sven Lidin är Sveriges främste forskare i oorganisk kemi, han sitter med i Nobelkommittén och är ett av kemins stora namn.

- Sven Lidin är inte bara själv en erkänt duktig forskare utan också en ledare som får andra forskare att växa och utvecklas, säger Per Eriksson, rektor för Lunds universitet. I hans hägn har innovatörer fått inspiration och han har även själv deltagit i tillkomsten och utvecklingen av nya forskningsbaserade kemiföretag. Dessutom vurmar han för grundutbildning och populärvetenskap.
- En sak som lockade i Lund, förutom forskningen, var studenterna. Medan andra universitet har svårt att fylla sina kemiutbildningar så har Lund lyckats bra med rekryteringen, säger Sven Lidin.
Han anser att det är oerhört viktigt för forskare att träffa studenter för att förstå hur de tänker och resonerar. Själv är han ordförande för Berzeliusdagarna som varje år arrangerar möten mellan universitetens forskare och kemiintresserade gymnasister. I Lund kommer han förutom själva forskningen även att ägna sig åt LTHs nystartade Science Center.

Sedan september månad finns Sven Lidin på plats på deltid i Lund. Under ett års tid ska han successivt avsluta sina åtaganden vid Stockholms universitet och först nästa höst börjar han på heltid i Lund.

Kort bakgrund:
Född -61, disputerade i oorganisk kemi i Lund år 1990, blev professor vid Stockholms universitet 1996, ledamot i Nobelkommittén för kemi, läs mer på http://www.fos.su.se/page.php?pid=155&id=303
Delar sin forskargrupp kommer han att ta med sig. Sedan kommer han att knyta en större forskargrupp till sig när han väl är på plats.

För mer information tala med:
Rektor Per Eriksson, 0708-24 71 06
Anders Axelsson, rektor LTH, 046-222 34 23
Sven Lidin, 08-16 12 56

 

Ämnen

  • Universitet, högskola

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028