Pressmeddelande -

Varför slipper en del diabetiker komplikationerna

Nu vänder forskarna på frågan. De frågar inte varför diabetespatienter får komplikationer utan varför en minoritet slipper. Vad det är som skyddar dem? PROLONG-undersökningen kanske ger svaret.

- Majoriteten av alla diabetiker får med tiden allvarliga eller dödliga följdsjukdomar, men inte alla, 10-15 procent klarar sig. Det är dem vi är intresserade av i PROLONG, förklarar Valeriya Lyssenko som tillsammans med Peter Nilsson, båda från Lunds universitets Diabetescenter, leder undersökningen.


Sockerstela blodkärl
Trots decenniers intensiv forskning om diabeteskomplikationer är de grundläggande mekanismerna bakom ännu inte helt kända. Det går heller inte att fullt ut förebygga eller behandla de skador i blodkärlen som drabbar en majoritet av alla diabetiker.

Risken att dö i hjärt- kärlsjukdom är två till tre gånger högre än för icke-diabetiker. Också de små blodkärlen i kroppen skadas. Efter bara tio år med diabetes har 70 procent någon form av njurskada som kan utvecklas till njursvikt. Lika många drabbas av ögonkomplikationer, en del av dem riskerar grav synnedsättning och två procent blir blinda.

- Blodkärlen och andra organ i kroppen dras över med en sockerfernissa och blir stela. Det påminner om ett för tidigt biologiskt åldrande, säger Peter Nilsson.

Hälften av veteranerna

Kanske naturen själv kan svar på frågan varför vissa inte drabbas. Det är det PROLONG ska undersöka.

Idag finns det ungefär 12 000 personer i Sverige som haft diabetes i mer än 30 år. Ytterligare drygt 1 600 har passerat 50 år.

- Ungefär hälften av dessa diabetesveteraner har inga kända allvarliga komplikationer. Av dem som har haft diabetes i mer än 50 år har två tredjedelar klarat sig. Helt klart är de annorlunda och vi vill ta reda på vad det är som skyddar dem, säger Valeriya Lyssenko.

Största risken över efter 30 år
PROLONG startar nu i Skåne med en förundersökning på patienter som haft diabetes i 30 år eller mer. I ett senare skede ska patienter från hela landet rekryteras. De ska jämföras med diabetiker som drabbats av allvarliga komplikationer trots att de haft diabetes kortare tid än 15 år.

Gränsen 30 år är vald utifrån att den som har klarat sig så lång tid med diabetes utan följdsjukdomar sannolikt inte heller kommer att drabbas senare i livet.

Kopiera naturens skyddsmekanismer
Deltagarna i PROLONG får svara på frågor om livsstil, om sjukdomar både för sin egen del och för den närmaste släktens del. Olika prover, inklusive genetiska varianter, ska analyseras. Även nära släktingar till deltagarna kommer att bjudas in till PROLONG-studien.

- Identifierar vad som skyddar veteranerna kan det öppna vägen för läkemedel som kan göra samma sak, säger Valeriya Lyssenko.

- Jag har länge drömt om att kunna utföra en sådan här undersökning, tillägger Peter Nilsson.

PROLONG står för: PROtective genes in diabetes and LONGevity

Exempel på allvarliga komplikationer är njur- och ögonskador, hjärtinfarkt och stroke.

Vill du vara med i PROLONG?
Har du haft diabetes i mer än 30 år utan allvarliga komplikationer och vill vara med i PROLONG - kontakta i så fall: Ylva Wessman, forskningssjuksköterska på Endokrinologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Ylva.Wessman@skane.se
Tel: 040 – 33 32 16

Kontakt forskare:
Valeriya Lyssenko, 040 39 12 14, 070, 073-0427352
Valeriya.Lyssenko@med.lu.se

Peter Nilsson, 040 33 24 15, 070 450 34 56
Peter.Nilsson@med.lu.se

Filmer där Peter Nilsson och Valeriya Lyssenko berättar om PROLONG finns på
http://diabetesportalen.se/arkiv-foer-nyheter/varfoer-slipper-en-del-diabetiker-komplikationer/

Länk till pressbilder på Peter Nilsson och Valeriya Lyssenko: http://bildweb.srv.lu.se/login/

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028