Pressmeddelande -

Vetenskapligt seminarium för journalister: Kroppen i rörelse - om rörelseorganens sjukdomar

Måndagen den 12 juni 2006 Möt ledsjukdomarnas ledande specialister Sjukdomar och olycksfall som drabbar våra rörelseorgan är en av de mest vanliga orsakerna till svår, långvarig smärta och fysisk hjälplöshet – här hemma som globalt. Av den anledningen utsåg FN millenniets första decennium till Rörelseorganens årtionde, Bone & Joint Decade. Initiativet kom från ortopeder i Lund och Malmö. Måndagen den 12 juni har du möjlighet att under en heldag, 10.00-15.30, träffa le-dande specialister på rörelseorganens sjukdomar på CRC, Clinical Research Center, på Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Du blir då också en av de första journalister som får stifta bekantskap med CRC, Lunds universi-tets och Region Skånes nybyggda experimentella och kliniska forskningscentrum på lasarettsom-rådet i Malmö. Byggnaden, med sin djärva arkitektur, invigs först i augusti. Vid seminariet den 12 juni berättar handkirurgen, professor Göran Lundborg vid Universitets-sjukhuset MAS om den intelligenta handen och den anpassningsbara hjärnan. Med hörseltestet som inspirationskälla har han konstruerat en apparat som uppfattar tidigt känselbortfall i fingrar-na. I dag saknar sjukdomen behandling och bot – med den nya diagnosmetoden öppnas nya möj-ligheter. Hans kollega Marianne Arner, överläkare på Universitetssjukhuset i Lund, inledde för fem år sedan ett banbrytande arbete med att korrigera deformerade händer hos barn och ungdomar med cerebral pares. CP är den vanligaste orsaken till nedsatt fysisk funktion hos barn. Uppföljnings-teamet i Lund var i mitten av 90-talet först med att fånga upp och behandla alla barn som riskerar svåra komplikationer av sjukdomen. Leif Dahlberg, ortoped och överläkare vid Universitetssjukhuset MAS, har studerat sambandet mellan meniskskador och ledsvikt, artros. Studien visar att träning bygger upp de byggstenar i brosket som minskar när ledsvikten utvecklas. Dahlberg deltar dessutom i en stor skånsk studie av 120 patienter med korsbandsskador som jämför operation och träning med enbart träning. Ett mål är att utveckla mätmetoder för att varna för artros genom prover i blod, ledvätska och urin. I takt med en allt mer förfinad diagnostik kommer framtidens patienter med ledgångsreumatism, reumatoid artrit, att kräva botande behandling. Richard Holmdahl, professor i medicinsk in-flammationsforskning vid Lunds universitet, visar på möjliga vägar dit. I en studie visar han att de fruktade syreradikalerna inte gör skada utan tvärtom bidrar till att skydda mot reumatoid artrit. Ett annat projekt beskriver ett protein som driver i gång den reumatiska processen. Om startsig-nalen kan hejdas kan det bli möjligt att hindra sjukdomen. Benskörhet, osteoporos, hör ihop med åldrandet. Professor Lars Lidgren, överläkare vid Univer-sitetssjukhuset i Lund, har emellertid utvecklat en kroppsegen benmassa som injiceras i ryggkotor som deformerats. Han tog initiativ till Bone & Joint Decade och hans kollega Kristina Åkesson, överläkare vid Universitetssjukhuset MAS, ritade logotypen. Vid seminariet redogör hon för om benskörhet är ärftligt. Snart finns det markörer som varnar för reumatism innan patienten märkt sjukdomen. Med hjälp av dem kan det bli möjligt att identifiera de patienter som har sämst prognos och att hitta nya behandlingsformer. Om detta berättar professor Thore Saxne, överläkare på Universitetssjukhu-set i Lund och forskare vid BMC, Biomedicinskt Centrum, på Lunds universitet. Överläkare Elisabet Lindqvist vid samma klinik redogör för framgången med de nya biologiska medicinerna mot artrit och den unika oberoende statistik som förts i Lund sedan medicinerna introducerades. Välkommen till seminariet! Fotograf kommer att finnas tillgänglig hela dagen för bilder antingen på plats eller i forskarens arbetsmiljö. Bilderna, liksom seminariet, är kostnadsfria. Vi ordnar också kontakt med andra forskare och kliniker efter önskemål. I samband med seminariet utkommer årets första nummer av Aktuellt om vetenskap & hälsa med tema Kroppen i rörelse. Tidigare nummer är Den medicinska bilden, Leva med diabetes och Det goda åldrandet. De finns tillgängliga vid seminariet, men kan också beställas från nedanstående adress. Tidskriften ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Universitetssjukhuset i Lund och Universitetssjukhuset MAS. Anmälan sker till Johanna Sandahl, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund, telefon 046-222 01 31, johanna.sandahl@med.lu.se. Vi vill ha anmälan senast den 2 juni. Bifoga även önskemål om alternativ mat. Cecilia Sjöholm Informationschef Medicinska fakulteten Lunds universitet cecilia.sjoholm@med.lu.se 046-222 31 78 0708-61 68 68 www.med.lu.se Per Längby Mediestrateg Universitetssjukhuset i Lund per.langby@skane.se 046-17 12 53 0706-17 12 53 www.usil.se Hans-Göran Boklund Informationschef Universitetssjukhuset MAS hans-goran.boklund@skane.se 040-33 33 01 0705-48 48 72 www.umas.se http://www.med.lu.se/content/download/9496/81105/file/pressinbjudan_12_juni.pdfJohanna Sandahl

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028

Relaterade event