Pressmeddelande -

Vetenskapligt seminarium för journalister torsdagen den 5 juni 2008

Sex och genus
Kön, makt och sexualitet - vad gör sjukvården?

Kvinnligt och manligt särskiljer och förenar. Ojämlikheten består. Könet ifrågasätts. Ofrivillig barnlöshet plågar många familjer. För andra innebär sex sjukdom medan några skändas och skändar redan i unga år.
Och kraven på sjukvård och samhälle växer.
Vid vårens vetenskapliga seminarium för journalister berättar forskare och kliniker på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Universitetssjukhuset i Lund och Universitetssjukhuset MAS i Malmö om sina ansträngningar att förstå och behandla sjukdomar eller livskriser
som kan knytas till begrepp som sex, kropp och genus.

Du är välkommen till seminariet i Kvinnoklinikens bibliotek, plan 3, ingång 74, Universitetssjukhuset MAS, Malmö, klockan 10.00-16.30 torsdagen den 5 juni 2008.

Skapar sjukvården sjukdom? Kvinnohälsa i ett genusperspektiv
Kvinnor lever längre än män, men upplever sig sjukare. Professorn och allmänläkaren Birgitta Hovelius vid Universitetssjukhuset i Lund och Lunds universitet efterlyser en sjukvård som i högre grad stärker kvinnors livsvillkor. I stället för att sjukförklara bör hälso- och sjukvården begripliggöra. Birgitta Hovelius vill minska en i dag överdimensionerad sjukhusvård som sätter diagnosen i centrum till förmån för en primärvård som lockar fram patientens egna resurser.

Hoppet om att finna ett vaccin mot HIV lever
Den nya molekylärbiologiska kunskapen innebar att forskarvärlden snabbt kunde identifiera HIV när viruset för ett 20-tal år sedan nådde västvärlden. Sedan dess har ansträngningarna att finna ett verksamt vaccin gäckats, trots ambitiösa försök. Nya studier med deltagare från tretton laboratorier runt hela jorden, bland dem Biomedicinskt centrum i Lund, ger emellertid förnyat hopp. En av deltagarna är docent Marianne Jansson vid Lunds universitet.

Transsexualitet och könsbyten
För tre-fyra decennier sedan genomfördes ett fåtal könsbyten per år i Sverige. I dag godkänns ett 60-tal. Den sexologiska mottagningen vid Universitetssjukhuset i Lund, där psykolog Annika Johansson arbetar, har nybesök av omkring 30 personer med transsexuell identitet varje år. Ungefär dubbelt så många är under utredning. De kliniska förutsättningarna skiljer - men åldern är inget hinder. Här utreds såväl 16-åringen som pensionären.

Varför får kvinnor mer värk än män?
Allt fler studier visar att kvinnor lättare drabbas av värk i muskler och leder även när de jämförs med män som har samma arbetsuppgifter. Men medan det finns gränsvärden för buller och kemikalieanvändning så är den fysiska arbetsbelastningen inte tillräckligt reglerad. Catarina Nordander vid Arbets- och miljömedicin på Universitets- sjukhuset i Lund leder en stor studie med personer i 40 olika yrken där sensorer mäter rörelser och muskelaktiviteter under arbete. Förhoppningen är att studien ger ett underlag för framtida bestämmelser i arbetsmiljölagen.

Ungdomar utsatta för sexuella övergrepp samt unga sexualförövare
I en tid då det förväntas att man ska vara frigjord och sexuellt tillgänglig kan det bli svårare för ungdomar att känna att de har rätt att säga nej - och lättare för andra att tvinga på dem sin
vilja. Psykologerna och lundaforskarna Cecilia Kjellgren och Gisela Priebe visar i sina studier vilka mekanismer som styr beteendet hos de ungdomar som förgriper sig på barn respektive säljer sex. En slutsats är att ungdomar som utövar sexuellt tvång ofta sviks av vuxensamhället. En annan är att ungdomars övergrepp mot barn skyms av den incestdebatt som nästan uteslutande handlar om vuxna som förgriper sig på barn.

Nya metoder som förbättrar behandling och förebygger ofrivillig barnlöshet
Ofrivillig barnlöshet drabbar omkring 15 procent av alla par och kan liknas vid en folksjukdom. Professor Aleksander Giwercman vid Lunds universitet och Reproduktionsmedicinskt Centrum vid UMAS och USiL berättar om arbetet med att hjälpa ofrivilligt barnlösa att få sitt efterlängtade barn, och om forskningen kring hur fortplantningen påverkas av miljö och livsstil.

Seminariet avslutas med studiebesök på Reproduktions-medicinskt centrum, RMC.

I samband med seminariet utkommer årets första nummer av Aktuellt om vetenskap & hälsa med tema Sex & genus. Tidigare nummer är Hur fungerar våra sinnen?, Minska smärtan, Nya vägar för cancer- behandling, Kroppen i rörelse, Den medicinska bilden, Leva med diabetes och Det goda åldrandet. De finns tillgängliga vid seminariet, men kan också beställas från Katrin Ståhl (se nedan).

Tidskriften ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Universitetssjukhuset i Lund och Universitetssjukhuset MAS.

Anmälan sker till Katrin Ståhl, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund, telefon 046-222 01 31, katrin.stahl@med.lu.se.

Vi vill ha anmälan senast den 30 maj. Bifoga även önskemål om alternativ mat.

Välkommen till seminariet!

Johanna Sandahl, Informationschef, Medicinska fakulteten,Lunds universitet
johanna.sandahl@med.lu.se, 046-222 21 78, 0709-94 34 79
Per Längby, Mediestrateg, Universitetssjukhuset i Lund
per.langby@skane.se, 046-17 12 53, 0706-17 12 53
Hans-Göran Boklund, Pressansvarig, Universitetssjukhuset MAS
hans-goran.boklund@skane. 040-33 33 01, 0768-87 11 05

 

 

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028

Relaterade event