Gå direkt till innehåll
"Let’s hear it from the crowd" vill slå hål på myter om att musik, festivaler och narkotika är nära förbundna. Ett första steg i att arbeta preventivt och långsiktigt för att färre personer skall börja bruka narkotika i samband med livemusikevent.
"Let’s hear it from the crowd" vill slå hål på myter om att musik, festivaler och narkotika är nära förbundna. Ett första steg i att arbeta preventivt och långsiktigt för att färre personer skall börja bruka narkotika i samband med livemusikevent.

Pressmeddelande -

Let’s hear it from the crowd! – en satsning mot narkotika i samband med livemusikevent

Let’s hear it from the crowd!

People do what most people do.

Most people don’t do drugs.

På Way Out West, 8 - 10 augusti, i Göteborg, lanserar Svensk Live i samarbete med festivalen Let’s hear it from the crowd! En satsning som vill slå hål på myter om att musik, festivaler och narkotika är nära förbundna. Ett första steg i att arbeta preventivt och långsiktigt för att färre personer skall börja bruka narkotika i samband med livemusikevent.

En av initiativtagarna till projektet är Patrick Fredriksson, vice ordförande i Svensk Live samt en av grundarna till och de huvudansvariga för Way Out West.

– Hållbarhet är en mycket viktig beståndsdel i Way Out Wests DNA och den sociala delen är precis lika viktig som miljön. Vi ser med oro att det blir en alltmer accepterande syn på narkotika, inte minst hos unga, och vill vara delaktiga till att vända den trenden.

Tankar som Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live, instämmer i, och tillägger:

– Festivaler samlar ett stort antal människor under en kort period och är en kraftfull plattform för att arbeta med attitydförändring, något som bl.a. studier gjorda vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet visar.

I förarbetet inför Way Out West gjordes i juni en enkät i samband med festivalen Summerburst. Där svarade 42 % av de tillfrågade ja eller kanske på påståendet: ”De flesta använder narkotika på en festival”. 72 % svarade ja eller kanske på påståendet: ”Det är socialt accepterat att använda narkotika på en festival”. Samtidigt var det 23 % av de tillfrågade som uppgav att de använt narkotika på en festival och samma procenttal uppgav att de hade en positiv eller något positiv hållning till narkotika överlag.

– Detta innebär att det råder en diskrepans mellan den bild de tillfrågade har av hur många som använder narkotika på festival och hur många som faktiskt gör eller har gjort det. Att sedan ett så högt antal upplever att det är socialt accepterat att använda narkotika på en festival går helt emot vår och festivalarrangörernas hållning till narkotika, säger Marita Isaksson, projektledare för Let’s hear it from the crowd!

Årets satsning placerar fokus på missuppfattningar mellan vad besökare tror om narkotikabruk på festivaler och hur det faktiskt är, bl.a. genom att uppmana den tysta majoritet som inte använder och är negativt inställd till narkotikabruk att ta ställning.

Bakgrund

Rapporter från Svensk Lives medlemmar visar på ett ökat antal besökare med en accepterande inställning till narkotikabruk på deras festivaler. Mot denna bakgrund sökte Svensk Live stöd till ett förarbete från Folkhälsomyndigheten för att bl.a. arbeta fram en metod som livemusikevent kan använda i sitt förebyggande arbete mot narkotikabruk. Förarbetet pågår fram till november 2019 och får därefter förhoppningsvis förnyat stöd för att sprida och utveckla arbetet under kommande år.

Satsningen har möjliggjorts genom samarbete med polisen i region Väst, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Göteborgs Stad, West Pride, Centrum för turism Göteborgs universitet, Svensk Live – Unga arrangörsnätverket och Way Out West.

Om Svensk Live

Svensk Live är den svenska livemusikens röst med mål att förbättra världen med livemusik och förbättra världen för livemusik. Organisationen arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken och samlar över 200 arrangörer i hela landet. www.svensklive.se

För frågor:

Marita Isaksson, projektledare

070-721 77 92

marita@svensklive.se

Ämnen


Luger arrangerar konserter med svenska och internationella akter i Sverige och Norden. Luger är även en bokningsagentur för svenska och internationella artister, liksom arrangör av festivalerna Way Out West, Åre Sessions och Popaganda.

Kontakter

Filip Hiltmann

Filip Hiltmann

Presskontakt Marketing / PR
Christa Murley

Christa Murley

Presskontakt Marketing / PR
Cajsa Pehrson

Cajsa Pehrson

Presskontakt Marketing Coordinator 0725771504

Välkommen till Luger!

Luger arrangerar konserter med svenska och internationella akter i Sverige och Norden. Luger är även en bokningsagentur för svenska och internationella artister, liksom arrangör av festivalerna Way Out West, Åre Sessions och tillsammans med Live Nation – Lollapalooza Stockholm.

Luger
Folkungagatan 44
118 26 Stockholm
Sweden