Gå direkt till innehåll
För att minimera byggstöket i samband med byggnationerna testar företaget en ny form av avspärrning som ska minska mängden damm och buller.
För att minimera byggstöket i samband med byggnationerna testar företaget en ny form av avspärrning som ska minska mängden damm och buller.

Nyhet -

Förnyelse för fortsatt säker fjärrvärmeleverans

Luleå Energi förnyar delar av fjärrvärmenätet i centrala Luleå. Gamla huvudledningar längs Storgatan kommer att bytas ut mot nya, för att företaget även i framtiden ska kunna säkra trygga fjärrvärmeleveranser.

Tidigare i maj påbörjades arbetet med att byta ut de 45 år gamla huvudledningarna under Storgatan i Luleå. Genom att byta ut gamla ledningar mot nya får Luleå Energi större kontroll och säkerhet i fjärrvärmesystemet.
- Vi arbetar systematiskt med att ersätta våra gamla ledningar för att få bättre kontroll och övervakning i vårt nät. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter satsa på underhåll av vårt befintliga nät för att vi ska kunna hålla en hög leveranssäkerhet till våra kunder även i framtiden, säger Johan Välimäki, distributionsingenjör Luleå Energi.

Under projektet kommer delar av Storgatan/Kungsgatan att vara avstängd för biltrafik i etapper, medan cykelvägar och gångbanor är tillgängliga under hela perioden. För att minimera byggstöket i samband med byggnationerna testar företaget en ny form av avspärrning som ska minska både mängden damm och buller.
- Vi vet att det alltid är lite besvärligt med damm och buller i samband med sådana här typer av ombyggnationer. Därför har vi denna gång valt att använda oss av en avspärrning som är kraftigt bullerdämpande samtidigt som det hindrar spridning av damm. Genom att koppla på element på betongfundament får vi en tätare avspärrning som både ger en trevligare miljö utanför byggarbetsplatsen liksom en säkrare arbetsmiljö för de som jobbar innanför, säger Johan.

Arbetet beräknas vara helt färdigt, och gatorna återställda, under hösten 2019. 

Ämnen

Taggar

Regioner


Luleå Energi erbjuder produkter och tjänster av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser inom elnät, elhandel, fjärrvärme, bioenergi och bredband. Koncernen består av moderbolaget Luleå Energi AB, det helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB, det till 91% ägda dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB, Lunet AB som ägs till 50 % och LuleKraft AB som ägs till 50 %. Luleå Energi ägs av Luleå Kommunföretag AB, har 200 anställda och omsätter drygt en miljard kronor årligen.


Luleå Energis vision är att vara en drivkraft för kund och samhälle. Vi arbetar mot den visionen genom ansvarsfulla och långsiktiga affärer för kund och samhällsnytta, och det har vi gjort så länge vi kan minnas. Idag kallar man det för hållbarhet, vi kallar det en självklarhet.