Gå direkt till innehåll
Luleå Energi Elnät skickar resurser till Roslagen

Pressmeddelande -

Luleå Energi Elnät skickar resurser till Roslagen

Luleå Energi Elnät skickar resurser till Roslagen för att hjälpa Vattenfall att reparera elnätet efter stormen Alfrida.
- Vi har ett gott samarbete mellan landets elnätsföretag vid sådana här tillfällen där vi står i beredskap för att dela resurser med varandra, säger Tommy Haapala, elnätschef Luleå Energi.

Under nyår drog stormen Alfrida in över landet och lämnade efter sig stora skador på skog och infrastruktur, främst kring Upplandskusten. Ända sedan stormen har flera hushåll i området varit strömlösa till följd av stora skador på elnätet. Genom samarbetet Elsamverkan, där flera av landets elnätsföretag ingår, har många företag skickat resurser för att hjälpa Vattenfall att reparera, laga och på vissa ställen bygga upp elnätet på nytt. Initialt har lokala resurser använts i arbetet och elen börjar snart vara återställd till samtliga kunder, men för att hjälpa till med att åtgärda de sista felen skickar nu Luleå Energi Elnät ner personal till det stormhärjade området.
- I första hand lånas resurser till det drabbade området som finns på nära håll, men blir avbrottet långt eller behoven specifika fyller vi på från andra orter. Vi har skickat ner ett arbetslag med två linjemontörer för att hjälpa Vattenfall med reparationen, säger Tommy Haapala, elnätschef Luleå Energi.

Elsamverkan är elbranschens frivilliga organisation som vid större störningar ska se till så att kunderna på snabbast möjliga sätt får tillbaka strömmen. Via Elsamverkan har elnätsföretagen hjälpt varandra med montörer, material och maskiner under bland annat stormen Gudrun 2005, och stormen Per 2007. Så även nu, under vinterstormen Alfrida.
- Det är fantastiskt bra att vi kan ha ett sådant här gott samarbete mellan landets elnätsföretag vid utmanande situationer. Elen är förutsättning, för nästan allt vi gör, och därför är det mycket viktigt med god samverkan för att säkerställa landets infrastruktur, avslutar Tommy.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Luleå Energi erbjuder produkter och tjänster av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser inom elnät, elhandel, fjärrvärme, bioenergi och bredband. Koncernen består av moderbolaget Luleå Energi AB, det helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB, det till 91% ägda dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB, Lunet AB som ägs till 50 % och LuleKraft AB som ägs till 50 %. Luleå Energi ägs av Luleå Kommunföretag AB, har 200 anställda och omsätter drygt en miljard kronor årligen.


Luleå Energis vision är att vara en drivkraft för kund och samhälle. Vi arbetar mot den visionen genom ansvarsfulla och långsiktiga affärer för kund och samhällsnytta, och det har vi gjort så länge vi kan minnas. Idag kallar man det för hållbarhet, vi kallar det en självklarhet.

Välkommen till Luleå Energi!

Luleå Energi erbjuder produkter och tjänster av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser inom elnät, elhandel, fjärrvärme, bioenergi och bredband. Koncernen består av moderbolaget Luleå Energi AB, det helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB, det till 91% ägda dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB, Lunet AB som ägs till 50 % och LuleKraft AB som ägs till 50 %. Luleå Energi ägs av Luleå Kommunföretag AB, har 200 anställda och omsätter drygt en miljard kronor årligen.

Luleå Energis vision är att vara en drivkraft för kund och samhälle. Vi arbetar mot den visionen genom ansvarsfulla och långsiktiga affärer för kund och samhällsnytta, och det har vi gjort så länge vi kan minnas. Idag kallar man det för hållbarhet, vi kallar det en självklarhet.

Luleå Energi
ENERGIGRÄNDEN 1
977 54 Luleå
Sverige