Pressmeddelande -

Niemisel är Årets by 2005 i Luleå kommun

Luleå landsbygdskommitté utser årligen Årets by i Luleå kommun. Kriterier vid valet är nyckelorden i landsbygdsprogrammets vision om ”en levande landsbygd”: o En god livsmiljö o Hållbar utveckling o Gränsöverskridande samverkan o Lokal mobilisering o Delaktighet och inflytande o Nytänkande Luleå landsbygdskommitté har vid sitt senaste sammanträde beslutat utse Niemisel till Årets by 2005. Niemisels byautvecklingsgrupp erhåller ett pris på 10 000 kr samt utses till Luleå kommuns kandidat till utmärkelsen Årets by i Norrbotten. Motiveringen lyder: Niemisel ligger naturskönt i Råneå älvdal i nordvästra delen av Luleå kommun. I bygden bor 450 personer och här finns bl.a. förskola, skola, affär, bensinmack, bygdegård samt ett 20-tal företag och föreningar. Tack vare Råneå älvdalsprojektet finns också en omfattande turistisk infrastruktur i form av vinter- och sommarleder samt fina anläggningar till gagn för det rörliga friluftslivet och besöksnäringen. Under de senaste åren har Niemiselsborna mobiliserat för att utveckla sin bygd. Genom målmedvetet arbete har man vänt ett hot om skolnedläggelse till en möjlighet att med skolan som nav utveckla bygden. Kvarnåskolan är nu kommunens första självstyrande enhet. Som en röd tråd i arbetet med byautvecklingen löper viljan att samarbeta mellan föreningar, företagare och offentliga verksamheter i Niemiselsområdet. Tillsammans har man enats om en gemensam utvecklingsplan där insatser för ökad inflyttning av barnfamiljer har högst prioritet. I Niemisel har det också inletts ett samarbete över kommungränsen med grannbyn i Bodens kommun - Gunnarsbyn. Byborna har visat en vilja att ta sin del av ansvaret för bygdens fortlevnad och utveckling samt en insikt om att ett framgångsrikt arbetssätt är gränsöverskridande samverkan. Landsbygdskommittén har därför, i hård konkurrens med nio andra byar, utsett Niemisel till Årets by 2005. Ordföranden i Luleå landsbygdskommitté, Mårten Ström, kommer att överlämna utmärkelsen till representanter från Niemisel vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2004. Kontaktpersoner Niemisel Yngve Johansson 0924 -700 84 (b) 0924 – 701 50 (a) 070 - 2099826 (mobil) Luleå landsbygdskommitté Mårten Ström 0920 – 29 37 09 Ulf Öhlund Utvecklingskontoret 0920-294530, 070 – 3294530

Ämnen

  • Politik