Pressmeddelande -

Utökat skydd för Gäddviks vattentäkt

För att minska risken för föroreningar av Gäddviks vattentäkt  föreslår Luleå kommun ett utökat skyddsområde och ytterligare  skyddsföreskrifter.     Under tiden 8 till 31 maj kommer en utställning om projektet att  finnas på Stadsbiblioteket, i Stadsö centrum och i foajén på  Sunderby sjukhus. I Tekniska förvaltningens monter på HEM- mässan i Arcushallen den 5- 7 maj  finns representanter för projektet på plats för att berätta  mer och svara på frågor.    Ett särskilt informationsmöte/ medborgardialog kommer att hållas den 31 maj.    Mer information se www.lulea.se/vattentakt     Helena Almqvist, Tekniska förvaltningen, tel 0920‐29 31 71, 070‐299 31 71           TELEFON/VÄXEL    TELEFAX  0920 – 29 30 00  www.lulea.se  0920 ‐  100 00        

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Norrbotten