Gå direkt till innehåll
Foto: Hasse Eriksson
Foto: Hasse Eriksson

Pressmeddelande -

46 miljoner kronor till forskning om fossilfritt stål

Nu startar det hittills största forskningssamarbetet i Sverige mellan akademi, institut och industri om fossilfri avancerad ståltillverkning och produktion. Satsningen, totalt 46 miljoner SEK, ska påskynda den gröna omställningen och svensk stålindustris mål om nollutsläpp av koldioxid. Det är Luleå tekniska universitet, metallforskningsinstitutet Swerim och SSAB som samarbetar i det nya projektet.

– Vi ska möjliggöra en övergång till klimatneutral och resurseffektiv stålframställning och stålanvändning. Genom industrinära forskning och samverkan med stålindustrin och omgivande samhälle, bidrar Luleå tekniska universitet med kunskap, verktyg och kompetensförsörjning för att nå de klimatmålen, säger Jens Hardell, professor inom maskinelement vid Luleå tekniska universitet och projektledare för forskningssamarbetet.

Forskningssamarbetet FINAST, Forskning och innovation i Norrbotten för avancerad grön stålframställning och tillverkning, är en tvärvetenskaplig satsning som finansieras av EU-fonden för rättvis omställning och Tillväxtverket. Samarbetet mellan Luleå tekniska universitet och Swerim innebär att ett 15-tal forskare inom 9 olika forskningsämnen medverkar och att ett tiotal doktorandtjänster etableras, som ska säkra framtida spetskompetens inom området. Flera specialister och sakkunniga från SSAB kommer att engagera sig i de olika forskningsprojekten.

Forskningssatsningen är indelad i två huvudsakliga delar, där den första delen handlar om fossilfria stålets egenskaper och prestanda. Målet är att dra nytta av det mervärde som fossilfritt stål ger. Här studeras beteende och egenskaper i tillverkningsprocesser och när stålet används i olika komponenter hos slutanvändare som utvecklar nya produkter av stål. Forskarna ska också studera hur olika tillverkningsprocesser påverkar komponentegenskaper och stålets beteende när det kommer i kontakt med vätgas. Den andra delen handlar om fossilfri ståltillverkning med fokus på att använda vätgas och biobaserade råmaterial. En viktig frågeställning är då att ta fram kunskap om hur biogena källor och vätgas bäst kan användas i den framtida ståltillverkningen, dels ur processhänseende, dels ur ett samhälleligt systemperspektiv. Forskning som ökar kunskapen om säkerhet vid användning av industriella vätgasbaserade energisystemen är också prioriterad.

Kontakt: Jens Hardell, professor inom maskinelement vid Luleå tekniska universitet och projektledare för forskningssamarbetet FINAST, jens.hardell@ltu.se, 0920- 49 17 74, Jonas Engdahl, Sustainable Facilities, Strategic Energy SSAB, jonas.engdahl@ssab.com, 070-696 24 78, Mikael Larsson, affärsområdeschef Metallurgi Swerim, mikael.larsson@swerim.se, 070-335 12 38
Ämnen

Regioner


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och 19 155 studenter.
Läs mer på www.ltu.se och följ oss gärna på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Kontakter

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Presskontakt Pressansvarig Luleå tekniska universitet 0920 49 21 28

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 2,0 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 500 anställda och har 17 900 studenter.
Läs mer på www.ltu.se.

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå