Gå direkt till innehåll
Vid Luleå tekniska universitet förstärks två högteknologiska labb inom materialvetenskap med 52 miljoner. Personer på bild, se nedan.
Vid Luleå tekniska universitet förstärks två högteknologiska labb inom materialvetenskap med 52 miljoner. Personer på bild, se nedan.

Pressmeddelande -

52 miljoner till Luleå tekniska universitets materiallabb för grön omställning

Det handlar om Wallenbergs initiativ WISE, där Luleå tekniska universitet ingår tillsammans med sex andra universitet i vad som är den största satsningen på materialvetenskap någonsin i Sverige. Nära tre miljarder kronor ska investeras på berörda universitet under kommande tio år med stor betydelse för grundforskning och svensk tillverkningsindustri. Beslut har nu tagits att bygga upp starka forskningsinfrastrukturer för 500 miljoner totalt, bland annat vid Luleå tekniska universitet där två högteknologiska labb inom materialvetenskap förstärks.

– Vi sätter otroligt stort värde på den här investeringen på 52 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, till två av våra materialvetenskapliga labb. Det här stärker vår möjlighet att ligga i framkant inom ett mycket viktigt område och bedriva avancerad materialforskning i nära samarbete med industri inom grön omställning, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Satsningen WISE, Materialvetenskap för hållbarhet, har visionen om en hållbar framtid genom att stärka svensk forskning om olika materials tekniska egenskaper. Den är ett samarbete mellan de ledande universiteten i Sverige inom materialvetenskap: Luleå tekniska universitet, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet samt Lunds universitet. Tillsammans med industri och samhälle ska satsningen främja och påskynda en omställning mot ett hållbart samhälle. Den ska också flytta fram den vetenskapliga gränsen inom materialvetenskap som starkt etablerar Sverige som en ledande nation inom området.

Vid Luleå tekniska universitet sker materialforskning bland annat inom hållbar gruvdrift och metalltillverkning, cirkulär användning av råvaror, biokompositer och fossilfri energiproduktion. I de materialvetenskapliga labben samarbetar forskarna bland annat med LKAB, SSAB, Boliden, Talga, Vattenfall, H2 Green Steel och Northvolt.

– Det är fantastiskt roligt för oss att kunna göra denna investering i våra labb. De nya instrumenten lyfter vår redan framstående materialforskning till en ny nivå. Vi kan nu utveckla befintliga material och identifiera nya, med hög prestanda som samtidigt ger mindre klimatpåverkan i hela produktions- och användningsprocessen, säger Marta-Lena Antti, professor i materialteknik och vetenskaplig ledare för WISE vid Luleå tekniska universitet.

De 52 miljonerna vid Luleå tekniska universitet går specifikt till utrustning för högupplöst elektronmikroskopi (FIB-SEM, focused ion-beam scanning electron microscopy) och ett nytt instrument för 3D-röntgenbaserad datortomografi (XCT, X-ray computed tomography) inom Luleå tekniska universitets forskningsinfrastruktur LUMIA (Luleå Material Imaging and Analysis) samt tre nya instrument för analys av materials friktion och nötning i extrema miljöer och för synkrotronmätningar vid MAX IV i Lund.

Forskare i de berörda labben på Luleå tekniska universitet är mycket nöjda med satsningen:

– Vi får nu unik utrustning som möjliggör nya upptäckter av revolutionerande material som kan användas för bland annat lagring av koldioxid och vätgas, fossilfritt stål och tillverkning av batterier. Vi kan även forska om kritiska råmaterial för förnybar energi som till exempel sällsynta jordartsmetaller, säger Glenn Bark, forskare i malmgeologi och föreståndare för LUMIA som tillsammans med Fredrik Forsberg, forskare i experimentell mekanik är ansvariga för två av de nya instrumenten.

– Med det nya mycket avancerade mikroskopet kommer vi att kunna förbättra material och tillverkningsprocesser, till exempel kunna avgöra varför slitageskador på pressverktyg och maskinkomponenter uppstått. Med den nya utrustningen kommer vi även att kunna förstå och förhindra skador som orsakas av så kallade läckströmmar på elmotorlager, vilket är en förutsättning för omställningen till elbilar, säger Roland Larsson, professor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet som tillsammans med Jens Hardell, professor i maskinelement är ansvariga för plattformen WiseEST i samarbete med Uppsala universitet.

WISE, Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, har en total budget för WISE-programmet på nära 3 miljarder SEK under 2022–2033.

På bilden som finns att ladda ner längst ner på denna sida: Ledande personer inom WISE vid Luleå tekniska universitet, längst fram från vänster: Fredrik Forsberg, forskare i experimentell mekanik och Jens Hardell, professor i maskinelement. Bakre raden från vänster: Roland Larsson, professor i maskinelement, Marta-Lena Antti, professor i materialteknik och vetenskaplig ledare för WISE vid Luleå tekniska universitet, Ekaterina Osipova, forskningskoordinator samt Glenn Bark, forskare i malmgeologi.

Kontakt: Marta-Lena Antti, professor i materialteknik och vetenskaplig ledare för WISE vid Luleå tekniska universitet, marta-lena.antti@ltu.se, 073-0290434

Ämnen

Regioner


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.
Läs mer på www.ltu.se och följ oss gärna på Twitter: @LTUniv och LinkedIn

Kontakter

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Presskontakt Pressansvarig Luleå tekniska universitet 0920 49 21 28

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.
Läs mer på www.ltu.se.

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå