Gå direkt till innehåll
Äldre råkar oftare ut för fallolyckor i egna hemmet på vintern

Pressmeddelande -

Äldre råkar oftare ut för fallolyckor i egna hemmet på vintern

Irene Vikman, forskare inom Institutionen för hälsovetenskap
vid Luleå tekniska universitet. Foto LTU


Äldre personer, över 65 år som bor kvar hemma tack vare hemtjänst råkar oftare ut för fallolyckor i sina egna hem den tid på dygnet när det mörknat ute. Det visar ny forskning på Luleå tekniska universitet. Det betyder att det är vanligare med fall bland äldre i egna hemmet under höst- och vinterhalvåret än under våren och sommaren. Det är en ny upptäckt.

– Det intressanta med resultatet vad gäller antalet fall kopplat till dagsljusets längd är att ingen annan forskning har sett den kopplingen tidigare. Det var en oväntat upptäckt, säger Irene Vikman, forskare vid Institutionen för hälsovetenskap på LTU.

Resultatet i studien visade att det är vanligt med fallolyckor bland äldre personer som har hemtjänst. 626 fall per 1000 personer och år kunde konstateras. Särskilt vanligt är det bland personer som har stora funktionsnedsättningar och är i behov av mer hjälp för att klara av vardagliga aktiviteter.

Studien visade också att förekomsten av fall bland de äldre i undersökningen varierade månad för månad i ett bestämt mönster som till 61 % kunde förklaras av den genomsnittliga längden på dagsljuset för respektive månad. Det betyder; ju kortare dagar ju fler fall. Det är möjligt att studien är genomförd så pass långt norrut så att variationen i dagsljus under året är kraftig nog för att kunna få ett genomslag. Det behövs dock mer forskning för att ta reda på förklaringsmekanismerna bakom detta

 
Är det så att dagsljusets längd påverkar den biologiska rytmen som i sin tur också skulle
kunna påverka precisionen i den motoriska kontrollen? säger Irene Vikman.

Kanske är en förklaring att personerna har för dålig belysning, men kanske finns svaren också i förändringar som till exempel påverkan av våra hormoner, som melatonin. Melatonin är ett väldigt ljuskänsligt hormon som påverkar vår dygnsrytm. Kanske kan det förklara antalet ökade fall bland äldre när dagarna är kortare.

- Vi vet inte svaren i dag, det här behöver vi forska vidare om, säger Irene Vikman.

När äldre faller kan det upptäckas med stor precision av en automatisk fallsensor. 74 procent av de tillfrågade äldre personerna med hemtjänstinsatser ansåg att en sensor skulle öka deras trygghet och säkerhet. Sensorn känner själv av när en person ramlar, och larmar automatiskt.

Upplysningar: Irene Vikman, forskare Institutionen för hälsovetenskap på LTU, 070 376 89 55


 


 


 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Presskontakt Pressansvarig Luleå tekniska universitet 0920 49 21 28

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.
Läs mer på www.ltu.se.

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå