Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Att hjälpa fiskar att vandra

 

 

I doktorsavhandlingen Flow design for migrating fish diskuterar Elianne Lindmark fiskvandringsproblematiken i utbyggda älvar och ger två förslag på lösningar. Vandrande fisk - exempelvis lax och havsöring - vandrar från havet upp i älvar för att leka. För att fisken ska kunna passera eventuella vattenkraftverk används ofta laxtrappor, men fisken har problem att hitta ingångarna till laxtrapporna på grund av det dominerande flödet från turbinerna. När sedan den unga laxen och havsöringen ska vandra från älven till havet är ofta den enda vägen genom vattenkraftverkets turbiner, och dödligheten är stor.

I den nu aktuella doktorsavhandlingen - med vilken Elianne Lindmark disputerar den 3 december - har hon studerat en lockvattenanordning (baserad på en idé av uppfinnaren Jan-Erik Almqvist) som kan fungera som ingång till en laxtrappa.

- Eftersom lax och havsöring som vandrar upp i älven är attraherade av höga vattenhastigheter accelererar lockvattenanordningen hastigheten på vattnet. Det sker enbart genom själva utformningen, inget extra vatten eller energi behövs, säger Elianne Lindmark.

Flödet i lockvattenanordningen har studerats i laboratorium med hjälp av laserbaserade mätmetoder och flödet har också studerats numeriskt med hjälp av datorberäkningsverktyg. Att fisken verkligen gillar flödet i lockvattenanordningen har studerats via fältförsök vid Sikfors kraftstation i Piteälven.

- Resultaten visar att flödet ut ur lockvattenanordningen är högre än hastigheten på det omgivande vattnet, det är strukturerat och har liten inblandning av luft, något som borde attrahera lax och havsöring. Hur hög vattenhastigheten blir och hur långt den sträcker sig beror på storleken och placeringen av anordningen. Fältförsöken visar att fisken attraheras av anordningen - under förutsättning att den är kamouflerad, vilket i det här fallet betyder att den är svartmålad.

För att skydda den nedströms vandrande fisken från att simma in i kraftverksturbinerna har en smoltavledare (smolt=ung laxfisk) uppströms Sikfors kraftstation tagits fram. Avledaren styr om ytvattnet från inloppet till turbinerna mot en betydligt säkrare vandringsväg - i det här fallet en dammlucka vid ytan.

Elianne Lindmark (född Wassvik) är uppvuxen i Haninge och har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Luleå tekniska universitet. 2003-2004 var hon så kallad research trainee vid LTU och inledde därefter sina forskarstudier.

En sammanfattning tillsammans med en nedladdningsbar pdf av avhandlingen finns på http://epubl.ltu.se/1402-1544/2008/55/index.html

Upplysningar: Elianne Lindmark, tel. 0920-49 10 45, elianne.lindmark@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Ämnen

Regioner


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och 19 155 studenter.
Läs mer på www.ltu.se och följ oss gärna på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Kontakter

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Presskontakt Pressansvarig Luleå tekniska universitet 0920 49 21 28

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och 19 155 studenter.
Läs mer på www.ltu.se.

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå