Gå direkt till innehåll
Forskning hittar lösningar på störning i elnätet

Pressmeddelande -

Forskning hittar lösningar på störning i elnätet

Martin Lundmark, teknologie doktor vid LTU Skellefteå
som hittat system för att minimera störningar på elnätet.
Foto Elin Lundmark.

Ingen vill väl att jordfelsbrytaren ska lösa ut och strömmen försvinna när man håller på att dammsuga eller att tvättmaskinen stör tv:n. Högfrekventa övertoner i elnätet från moderna energieffektiva apparater kan ställa till problem med elen. Men ny forskning vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå visar på olika lösningar.

- Moderna energieffektiva apparater skapar genom sin teknik s k högfrekventa övertoner och vi tittar idag på hur dessa signaler kan breda ut sig i elnätet och vilka konsekvenserna kan bli, säger Martin Lundmark inom Avdelningen för energiteknik vid LTU Skellefteå som presenterar förslag i en ny doktorsavhandling

Han tillhör en av världens främsta grupper som forskar om högfrekventa övertoner och som finns vid LTU i Skellefteå. I våra hem, på kontoret, i affären eller i industrilokalen har vi idag en mängd apparater som är anslutna till elnätet och som vi förväntar oss ska fungera utan störning eller avbrott. Apparaterna är i allmänhet testade enligt internationella normer, men det är inte elnäten i de fastigheter där de ansluts. I framtiden kan man även räkna med att apparaterna blir fler och mer avancerade.

- Det faktum att apparaterna blir mer avancerade, ökar i antal, blir mindre och mer energisnåla, samtidigt som de blir mer oumbärliga, innebär att vi måste lära oss hur en anläggning bör byggas för att undvika att apparaterna störs eller skadas, säger Martin Lundmark.

I sin doktorsavhandling föreslår han bl a att man bildar zoner genom att dela de apparater som ska anslutas till elnätet i olika grupper efter hur mycket de stör och vad de tål. Det kan även vara nödvändigt att installera transformatorer eller andra filter för att skapa gränser mellan grupperna, liksom att hitta rätt egenskaper för kablar och annan installationsmateriel.

- Med tanke på den stora teknikutveckling som sker och att vi är beroende av en säker kraftförsörjning, så kan man lätt räkna ut att här finns många intressanta och efterfrågade arbetstillfällen, både i närtid och i framtiden, säger han.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Presskontakt Pressansvarig Luleå tekniska universitet 0920 49 21 28

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 2,0 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 500 anställda och har 17 900 studenter.
Läs mer på www.ltu.se.

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå