Gå direkt till innehåll
Kärnved av gran bra byggmaterial

Pressmeddelande -

Kärnved av gran bra byggmaterial

LTU forskaren Karin Ö Sandberg. Foto LTU

Nu är det vetenskapligt bevisat att kärnved av gran (inre delen av stammen) är mindre utsatt för blånad och mögelsvampar än splintveden (yttre delen av stammen). Kärnved av gran har även mindre vattenupptagning och sprickbildning än splintveden. I en doktorsavhandling visar forskaren Karin Sandberg vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå att så är fallet

- När man bygger hus, särskilt träfasader, är frågan om vilket val av träslag man väljer mycket viktigt, säger Karin Sandberg.

Det är många faktorer som påverkar träets beständighet och särskilt viktigt är trämaterialets förmåga att ta upp och avge vatten eller fukt. Organismer som svampar och bakterier bryter ner trämaterialet vid en fuktkvot som är högre än 20%. Det finns, enligt Karin Sandberg, exempel på träkonstruktioner som bevarats mycket länge tack vare att man lyckats hålla fuktkvotsnivån under nivån för biologiska angrepp. Samtidigt finns det exempel på träkonstruktioner som ruttnat bort på några få år på grund av att de organismer som bryter ned veden har tillåtits ha optimala livsbetingelser.

I sin forskning har Karin Sandberg undersökt vattenupptagning och uttorkning i ändträ med datormograf och bildbehandling.

- Att granens kärnved har andra egenskaper än splintved i samma träslag har inte beaktats överhuvudtaget tidigare. Det beror dels på att det jag visat i min forskning inte varit känt och dels på grund av att det inte går att särskilja splintved och kärnved hos gran med blotta ögat när veden är torr, säger hon.

Resultaten från hennes forskning visar att granens kärnved har betydligt lägre vattenupptagning och torkar ner snabbare till en gynnsam fuktkvotsnivå jämfört med splintveden. Försök som hon genomfört utomhus visar att det var mindre påväxt och angrepp på provbitar av kärnved än på splintved.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Presskontakt Pressansvarig Luleå tekniska universitet 0920 49 21 28

Relaterat innehåll

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.
Läs mer på www.ltu.se.

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå