Gå direkt till innehåll
Kostnader vid tunnelbyggen underskattas

Pressmeddelande -

Kostnader vid tunnelbyggen underskattas

Tunnelbygge utmed Norrbottniabanan. Foto Trafikverket

Det är i kalkyler under tidiga skeden av ett byggprojekt som kostnadsberäkningarna
 för tunnelbyggen blir fel, t ex Citytunneln och tunneln under Hallandsåsen. Peter Lundman, teknologie doktor, har i en avhandling vid Luleå tekniska universitet bl a gjort ett flertal fallstudier av tunnelprojekt i Sverige

- Jämför man tidiga kostnadsberäkningar med slutsummor hittar man nästan alltid en fördyring och inte sällan är den stor, vilket innebär att det finns mycket som kan förbättras säger Peter Lundman som nyligen doktorerat vid Luleå tekniska universitet.

Peter Lundman arbetar f n som tf teknikchef för stora projekt vid Trafikverket. Han tog sin examen i Bergmekanik vid Luleå tekniska universitet 1992 och har sedan dess varit engagerad i stora byggen, t ex Götatunneln. 2001 blev han anställd vid Banverket och har bl a jobbat med Citytunneln och tunneln under Hallandsåsen.

En stor del av underlaget i Peter Lundmans avhandling kommer från fallstudier av ett 20- tal undermarksprojekt i Sverige och intervjuer med projektledare, konsulter och entreprenörer. I sin forskning pekar han på två unika förutsättningar för tunnlar som gör tidiga kalkyler osäkra, varav den första handlar om geologi.

- De geologiska osäkerheterna är stora, vill man bli bättre borde man generellt sett investera mer i undersökningar, alternativt borde osäkerheterna avspeglas i kostnadsbedömningarna, säger han.

Säkerhetsaspekter för tunnlar vid underjordsbygge är en annan osäkerhetsfaktor som är svår att kalkylera med i kostnadsberäkningar enligt Peter Lundman. De är både svårbedömda och kostsamma på grund av det slutna rummet och påverkas dessutom av såväl föreskrifter som externa parter. Han efterlyser en kunskapsbank med analys av genomförda projekt som kan användas vid kalkyler av nya projekt.

- Får vi till det arbetssättet så har vi en förbättringsplattform som kan ge både bättre kalkyler och därmed begränsa många problem, säger han.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Presskontakt Pressansvarig Luleå tekniska universitet 0920 49 21 28

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 2,0 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 500 anställda och har 17 900 studenter.
Läs mer på www.ltu.se.

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå