Gå direkt till innehåll
Kraftsamling för Europeisk processindustri

Pressmeddelande -

Kraftsamling för Europeisk processindustri

Professor Jerker Delsing vid Luleå tekniska universitet
och näringsminister Maud Olofsson. Foto Leif Nyberg

Europeisk processindustri är på väg att få ett nytt forsknings- och innovationscenter för automation och initiativet kommer från Luleå tekniska universitet. ProcessIT Europa är namnet, vilket väntas ge Europa ökad konkurrenskraft på en internationell marknad.

- Ja tror att om Sverige och övriga Europa ska kunna hävda sig på en allt tuffare marknad så är detta ett både viktigt och nödvändigt initiativ, säger näringsminister Maud Olofsson som på tisdagen besökte Luleå tekniska universitet.

Hon är glad att initiativet kommer från just Luleå tekniska universitet som har ledande forskningskompetens på området processIT och inbäddade Internetsystem, inte minst genom centrumbildningarna ProcessIT Innovations och EISLAB.

Arbetet med att skapa ett forsknings-, innovations- och kompetenscenter har tagit ett stort steg framåt efter ett möte i Stockholm nyligen då representanter för industri, forskning och offentliga myndigheter möttes. Ett excellence center (CoIE) för innovation ska skapas, inom ramen för det europeiska forskningsorganet Artemis för inbäddade internetsystem, med avsevärda forskningsresurser i sin portfölj.

- Vi har tagit ett viktigt steg mot att förverkliga ProcessIT Europa och vi väntar oss ha alla bitar på plats i höst, säger professor Jerker Delsing vid Luleå tekniska universitet och som även var värd för mötet i Stockholm.

Det finns mycket att vinna på ett ProcessIT Europa argumenterar han. Satsningen omfattar automation inom en rad olika branscher. Några exempel är gruv & mineraler, massa & papper, metaller, olja & gas, energi, kemikalier, läkemedel och infrastruktur. Många av dessa har liknande problem med automation vilket innebär att det finns en grund för branschövergripande lösningar riktat mot olika industrisektorer.

- ProcessIT Europa kommer att ha potential för automation av teknikplattformar i hela Europa, säger han.

För att sammanfatta nyttan av ProcessIT Europa så handlar det om ökad konkurrenskraft, bättre produktutveckling och nya affärsmöjligheter. Det kommer att ge nya idéer som kan utvecklas i olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom ProcessIT Europa, där industri, forskare och myndigheter samarbetar. Det kommer även att ge den europeiska forskningen på området en positiv injektion.

- Genom satsningen på ett ProcessIT Europa kommer fler världsledande forskare att lockas till Sverige och därigenom stärka Europas ställning som en världsledande forskningsregion, säger Jerker Delsing professor vid Luleå tekniska universitet

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Presskontakt Pressansvarig Luleå tekniska universitet 0920 49 21 28

Relaterat innehåll

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 2,0 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 500 anställda och har 17 900 studenter.
Läs mer på www.ltu.se.

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå