Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kvalitet lönar sig

Att kvalitetsutmärkelser är till fördel för konsumenterna vet vi – men företagen då? Henrik Eriksson, doktorand vid Luleå tekniska universitet, kan konstatera att kvalitetsarbete också gynnar företagen. De organisationer som fått utmärkelser lyckas bättre än konkurrenter och så kallade branschindex, också räknat i kronor och ören. 17 vinstdrivande företag som alla arbetat intensivt med kvalitet och därigenom också fått kvalitetsutmärkelser har studerats av doktoranden Henrik Eriksson vid Luleå tekniska universitet. Han ville veta om kvalitetsarbete verkligen lönar sig. I sin doktorsavhandling “Organisational value of participating in quality award processes” kan Henrik Eriksson konstatera att företag som fått kvalitetsutmärkelser har lyckats bättre än både sina konkurrenter och branschindex. Dessa företag har framför allt en klart bättre utveckling av omsättning, antal anställda, vinstmarginal och avkastning på kapital. Henrik Eriksson har också hittat nackdelar med ett aktivt kvalitetsarbete. Den främsta är att det är tids- och resurskrävande. Modellerna som användes för att beskriva verksamheten ses som omständliga och byråkratiska och kritik riktas mot organisationen Institutet för kvalitetsutveckling som administrerade Utmärkelsen svensk kvalitet (USK). Trots detta ser de kvalitetsinriktade företagen fler fördelar än nackdelar med sitt kvalitetsarbete. Henrik Eriksson tog sin civilingenjörsexamen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och har tidigare varit anställd vid Procera Sandvik, också det i Stockholm. Fredagen den 27 februari disputerar han vid Luleå tekniska universitet med ovanstående doktorsavhandling. Upplysningar: Henrik Eriksson, tel. 0920-49 17 20, henrik.eriksson@ies.luth.se eller informatör Sofia Eriksson, tel. 0920-49 16 73, 070-214 71 73, sofia.eriksson@adm.luth.se

Ämnen

Kontakter

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Presskontakt Pressansvarig Luleå tekniska universitet 0920 49 21 28

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 2,0 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 500 anställda och har 17 900 studenter.
Läs mer på www.ltu.se.

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå