Gå direkt till innehåll
Kvinnor med MS behöver individuellt stöd

Pressmeddelande -

Kvinnor med MS behöver individuellt stöd

Malin Olsson, Filosofie doktor vid Luleå tekniska
universitet som forskat om kvinnor som drabbats
av Multiple Skleros (MS). Foto LTU

Multipel skleros (MS) är en kronisk, neurologisk sjukdom som starkt förändrar människors liv. I en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet där 25 kvinnor med MS intervjuats, är bilden tydlig. Det behövs kunskap om deras upplevelser av sjukdomen för att kunna erbjuda vård som är individuellt anpassad.

- Kvinnorna som jag frågat vill ha tid och möjlighet att uttrycka sorg och sårbarhet i kontakt med sjukvården. De förväntar sig också ett bemötande som utgår från deras individuella situation och behov, säger Malin Olsson, filosofie doktor vid Luleå tekniska universitet.

Syftet med Malin Olssons forskning är att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med MS. Hon har intervjuat 25 kvinnor med MS, med fokus på deras dagliga liv, upplevelser av extrem trötthet, bemötande och deras upplevelser av att må bra. Sjukdomen MS innebär, enligt Malin Olsson, en stor förändring för de kvinnor som drabbas.

- Det handlar om att gå från att vara frisk och självständig till att vara beroende av andra för att klara av grundläggande behov i vardagen, säger hon.

Studien visar att kvinnornas upplevelser av förändrade relationer mellan den egna kroppen, jaget och omvärlden är nödvändig kunskap för att identifiera individuella erfarenheter hos kvinnor som lever med MS. Det i sin tur är en förutsättning för att sjukvården ska kunna kommunicera på kvinnornas villkor och förstå deras situation.

Malin Olsson visar även i sin forskning att kvinnor som lever med MS i dagens individualistiska samhälle löper större risk än tidigare att diskrimineras i sin vardag.

- Att inte känna sig likvärdig och delaktig i en gemenskap med andra är i sig ett utanförskap, säger hon.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.
Läs mer på www.ltu.se och följ oss gärna på Twitter: @LTUniv och LinkedIn

Kontakter

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Presskontakt Pressansvarig Luleå tekniska universitet 0920 49 21 28

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.
Läs mer på www.ltu.se.

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå