Gå direkt till innehåll
Foto: Tomas Bergman
Foto: Tomas Bergman

Pressmeddelande -

Luleå tekniska universitet ger full gas mot vätgassamhället

Luleå tekniska universitetet gör nu en omfattande forsknings- och utbildningssatsning i nära samarbete med ledande basindustrier och energiproducenter. Fokus är vätgas i industriella processer och energisystem. Kärnan är universitetets avancerade pilotanläggning för industriella storskaliga experiment, LTU Green Fuels.

– Vätgas är nyckeln till ett fossilfritt energisystem och Luleå tekniska universitetet är med och säkrar den utvecklingen i Sverige. Vi genomför vår vätgas-satsning för att kunna vara en stark forsknings- och utbildningspartner till svensk vätgasindustri, och för att bidra till det globala målet att ersätta fossila bränslen och klara klimatomställningen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Samarbetsparter i CH2ESS (Center for Hydrogen Energy Systems Sweden) är inledningsvis: LKAB, SSAB, Vattenfall, Hybrit, H2 Green Steel, Skellefteå Kraft, NTNU Energi Team Hydrogen vid Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) och Piteå kommun. På sikt kommer fler intressenter med vätgasintresse att tas med.

Luleå tekniska universitet satsar 60 miljoner under 6 år men ambitionen är att dubblera budget med finansiering från externa aktörer. Gemensamt för aktörerna är ett intresse för de viktiga forsknings-, innovations- och pilotsatsningar inom vätgasområdet som genomförs i norra Sverige. Utgångspunkten i CH2ESS är verkliga behov och viktiga utmaningar kopplade till dessa vätgassatsningar.

– Vi ser positivt på Luleå tekniska universitets satsning att bygga kompetens i Norrbotten inom vätgasområdet, eftersom det är en nyckel för LKAB:s omställning. LKAB ska göra koldioxidfri järnsvamp med hjälp av stora volymer vätgas och därmed sänka de globala koldioxidutsläppen med 35 miljoner ton, motsvarande två tredjedelar av hela Sveriges utsläpp. Det ställer stora krav på utbyggnad av förnybar elförsörjning och kraftnätet. Vätgasen kan fungera som energilager, till exempel i kombination med vindkraft där man producerar gas när vinden blåser och lagrar i stora bergrum till förbrukning vindstilla dagar, säger Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt på LKAB.

Forskningssatsningen i CH2ESS tar ett helhetsgrepp på produktion, lagring och transport av vätgas och inkluderar processintegration och elkraftsystemet.

– Elektrifiering och utfasning av fossila bränslen är avgörande för att svensk industri inte bara ska nå sina klimatmål utan också kunna ta en tätposition globalt. Vätgasproduktion, lagring och användning kommer att spela en viktig roll i denna omställning, för att lösa vår tids största fråga och möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Mikael Nordlander, utvecklingschef för Vattenfalls industrisamarbeten.

Luleå tekniska universitet planerar en kärna av tung experimentell verksamhet i universitets pilotanläggning för drivmedelsyntes, LTU Green Fuels. Där finns kapacitet att studera elektrolyssystem i industriellt relevant skala, att simulera industriella delprocesser och att genomföra experiment som är för avancerade eller dyra för kommersiella anläggningar. CH2ESS satsar även på delprojekt som är teoretiska eller som nyttjar den avancerade labbskaleutrustning som finns på universitetet.

–Vi vill tillsammans med Luleå tekniska universitet jobba fram en effektiv processintegration av vår vätgasanläggning. Genom att öka och sänka vätgasproduktionen kommer vi att kunna balansera elnätet. På så sätt minimerar vi den totala påverkan på nätet och uppnår samtidigt en lägre produktionskostnad. Detta är en viktig del i att kunna producera konkurrenskraftigt fossilfritt stål säger Maria Persson-Gulda, teknisk chef vid H2 Green Steel.

De storskaliga satsningarna inom vätgasområdet, inte minst i norra Sverige behöver ett stort antal civilingenjörer och annan kvalificerad personal med relevant kompetens. I samarbete med företag inom CH2ESS vidareutvecklar Luleå tekniska universitet sin forskning och sina utbildningar så att de matchar behoven av vätgaskompetens. Inom tio år har Luleå tekniska universitet CH2ESS utbildat 500 civilingenjörer med bred grundkompetens och relevant spetskompetens inom vätgasområdet, med start på utbildningarna hösten 2021.

– På SSAB har vi en lång tradition av att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen. Nu ska vi genomföra ett tekniksprång som ingen annan gjort och helt slopa fossila utsläpp vid ståltillverkningen. Det kommer att kräva system med nya fossilfria energislag som till exempel vätgas. Forskning i framkant och nära samarbeten blir avgörande för att nå målet, därför är detta initiativ mycket välkommet, säger Monica Quinteiro, platschef SSAB Luleå.

Luleå tekniska universitetet satsar även på skräddarsydd uppdragsutbildning för yrkesverksamma och på ett nytt upplägg kallat CH2ESS-trainee där studenter tillsammans med företagens anställda löser specifika utmaningar inom energiomställningen med vätgas. För civilingenjörsstudenterna vid Luleå tekniska universitet är CH2ESS en unik chans att bli direkt involverade i den hållbara ”Klondike-liknande” miljön med forskning och utveckling runt vätgastekniken som nu tar fart i norra Sverige.

Kontakt:

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet, birgitta.bergvall-kareborn@ltu.se, 0920- 49 13 27, Rikard Gebart, professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet, rikard.gebart@ltu.se, 0920-49 21 96

Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt i LKAB, kontakta: Anders Lindberg, presschef LKAB, anders.lindberg@lkab.com, 0980 -783 55

Mikael Nordlander, utvecklingschef för Vattenfalls industrisamarbeten, Kontakta Magnus Kryssare, presschef, magnus.kryssare@vattenfall.com, 076- 769 56 07

Monica Quinteiro: platschef SSAB Luleå,  monica.quinteiro@ssab.com, 070 - 568 74 84,

Maria Persson-Gulda, teknisk chef vid H2 Green Steel, Kontakta Jenny Molvin, VP Public Affairs and Communication, jenny.molvin@h2greensteel.com, 070 -221 20 02

Andreas Lind, kommunchef Piteå kommun, andreas.lind@piteakommun.com, 0911-696014

Nicola Paltrinieri, NTNU Energi Team Hydrogen vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), nicola.paltrinieri@ntnu.no, +47 94 49 92 18

Ann-Christine Schmidt, ansvarig forskning, utveckling och innovation vid Skellefteå Kraft, ann-christine.schmidt@skekraft.se 070 -651 59 33

Ämnen

Regioner


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Kontakter

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Presskontakt Pressansvarig Luleå tekniska universitet 0920 49 21 28

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 2,0 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 500 anställda och har 17 900 studenter.
Läs mer på www.ltu.se.

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå