Skip to main content

Mångmiljonsatsning på förgasning av biomassa

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2017 13:00 CEST

Energimyndigheten har beslutat att ge 78 miljoner kronor i stöd till fortsatt forskning om förgasningsteknik inom Svenskt Förgasningscentrum, där Luleå tekniska universitet är huvudman. Centrat består av tre oberoende forskningsnoder ledda av Chalmers, KTH och Luleå tekniska universitet och fokuserar på tre olika förgasningstekniker.

– Vi är så klart jätteglada över detta. Vi tror att förgasningsteknik kan spela en mycket viktig roll i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 och ett koldioxidfritt samhälle 2045, säger Joakim Lundgren, föreståndare för SFC och biträdande professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

SFC är ett nationellt kompetenscentrum som har bildats för att samordna och stödja etablerad svensk forskning inom förgasning av förnybara bränslen. Energimyndigheten motiverar den fortsatta forskningssatsningen, med att den är strategiskt viktig för Sverige. SFC ingår som ett led i Sveriges ambitioner att ta fram den kunskap som behövs för att minska landets beroende av fossila bränslen och att minska våra nettoutsläpp av klimatpåverkande växthusgaser.

– Det behövs riktade satsningar för att förgasning ska bli konkurrenskraftig och komma till kommersiell användning. Svenskt Förgasningscentrum är en sådan satsning och bidrar till utvecklingen mot en fossilfri transportsektor och industri, säger Jonas Lindmark, handläggare på Energimyndigheten.

Den forskningsnod inom förgasningsområdet som leds av Luleå tekniska universitet kallas Bio4G – Suspensionsförgasning och är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, RISE Energy Technology Center och Lunds universitet. Vid suspensionsförgasning, matas bränslet in som små droppar eller fina partiklar i förgasaren och förgasas i allmänhet med ren syrgas istället för luft. Tekniken kan bland annat användas för att tillverka drivmedlen DME och metanol.

– Vi har en lång tradition av forskning inom biomassaförgasning vid Luleå tekniska universitet. Forskningen på området spänner över såväl fundamentala frågor som kinetik, strömningsfenomen, katalys, ny mätteknik som mer tillämpade områden som bränslekarakterisering, modellering och materialfrågor och till utvecklingsinriktade frågeställningar som uppskalning, gasreningsprocesser och processintegration. Vi har ett antal doktorander som är involverade i denna forskning vid Luleå tekniska universitet. Några har sin bakgrund i våra civilingenjörsutbildningar som hållbar energiteknik och maskinteknik, säger Rikard Gebart, professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet och ansvarig för Bio4G – Suspensionsförgasning.

Den tredje etappen som nu inleds av SFC, har en budget på drygt 230 miljoner kronor, fördelat på de tre noderna. Övrig finansiering kommer från industrin och akademien. Bio4Energy står för den akademiska medfinansieringen för Bio4Gasification.

Kontakt: Joakim Lundgren, föreståndare för Svenskt förgasnings centrum (SFC) och biträdande professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet, 0920-491307, joakim.lundgren@ltu.se, Rikard Gebart, professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet och ansvarig för Bio4G – Suspensionsförgasning inom SFC.

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1800 anställda och 15 000 studenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.