Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Musikskolan får rätt att utfärda konstnärlig högskoleexamen i musik

På tisdagen beslutade Högskoleverket att bevilja Musikhögskolan i Piteå rätt att utfärda konstnärlig högskoleexamen i musik. För granskning och sakkunnig bedömning av den ansökan som ligger till grund för beslutet, har Högskoleverket anlitat Johannes Johansson, utbildningschef vid Musikhögskolan i Malmö. Bedömningen av Musikhögskolans ansökan har gjorts utifrån Högskoleverkets kvalitetskriterier vilka grundar sig på högskolelag och högskoleförordning Den sakkunnige bedömer att Luleå tekniska universitet, Musikhögskolan i Piteå, väl fyller nödvändiga kvalitetskriterier för att tilldelas konstnärlig högskoleexamen i musik. Den sakkunnige har också i sitt yttrande utvecklat ytterligare kriterier, relevanta för just konstnärlig högskoleexamen och gett Luleå tekniska universitet ett antal värdefulla rekommendationer. - Högskoleutbildning med konstnärlig inriktning är på en musikhögskola med universitetsanknytning infogad i samma utbildningskontext som vetenskapligt grundad högskoleutbildning. Det ger stora fördelar, men kräver också särskilt uppmärksamhet på den konstnärliga utbildningens specifika villkor och förutsättningar, skriver exempelvis Johannes Johansson. - Att utan eftertanke applicera den vetenskapligt grundade utbildningens normer på en konstnärlig utbildning kan leda till problematiska konsekvenser. För att en konstnärlig högskoleutbildning i musik ska hålla hög kvalitet krävs att de kvalitetskriterier som anges i Högskoleverkets granskningsanvisningar uppfylls. - Jag bedömer att Musikhögskolan i Piteå väl fyller nödvändiga kvalitetskriterier för att tilldelas rätten att utfärda högskoleexamen i musik under iakttagande av ovanstående rekommendationer.

Ämnen

Kontakter

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Presskontakt Pressansvarig Luleå tekniska universitet 0920 49 21 28

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.
Läs mer på www.ltu.se.

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå