Gå direkt till innehåll
Nanofilter renar smutsig industri

Pressmeddelande -

Nanofilter renar smutsig industri

Aji Mathew biträdande professor vid Luleå tekniska universitet med sina
doktorander Peng Liu och Zoheb Karim med prototyper av nanofilter.

Prototyper av nanofilter med hög kapacitet för rening av miljöfarligt processvatten från bland annat industrier har utvecklats av forskare vid Luleå tekniska universitet. Forskningen som sker i samarbete med Imperial Collage i Storbritannien har nått ett genombrott i och med prototyperna och de ska nu ska testas vid några industrier i Europa.


- Det är filter av helt biobaserad nano cellulosa som ska användas för första gången i skarpt läge och testas inom en tryckindustri och vid kommunal vattenrening i Spanien. Det är många som vill vara med på det här och senast var det representanter för gruvindustrin som kontaktade mig och jag har till och med fått förfrågningar från en stor handelskedja i Storbritannien, säger Aji Mathew biträdande professor inom materialvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Forskarna har på ett pappersark, en billig restprodukt från pappersindustrin, fixerat ett tunt ytlager av nanocellulosa med hög filtreringskapacitet. Pappersarken har sedan rullats i flera lager och konstruerats till fyra olika prototyper, kallade patroner, som ska testas. De har hög kapacitet och kan filtrera bort tungmetalljoner från industriellt processvatten, färgrester från tryckindustri och i kommunala reningsverk från humus som försurar dagvatten. Under nästa år kommer större ark med ett lager av nano cellulosa att tillverkas och formas till patroner, och ett tiotal sådana placeras sedan i en filterbox.

- Varje sådant här membran har olika slags ytor beroende på vilken slags förorening det handlar om, koppar, järn, silver, färgämnen, nitrater och liknande, säger hon.

Bakom forskningen, som huvudsakligen finansieras av EU, står ett konsortium med forskningsinstitut, universitet, mindre företag och processindustrier. Det koordineras av Luleå tekniska universitet under ledning av Aji Mathew. Hon pratar om att i nästa steg söka mer pengar från EU för att skala upp till industriell nivå.

- Alfa Laval är väldigt intresserad av det här och i början av 2015 går jag in med en andra ansökan till EU:s ramprogram Horizon 2020 med siktet inställt på att få till en fullskalig demonstrationsanläggning, säger hon.

Två av Aji Mathews forskarstuderanden Peng Liu och Zoheb Karim är också djupt engagerade i forskningen om nanofilter.

- Jag fokuserar på hur de här membranen kan filtrera bort tungmetaller genom att mäta olika material som t ex nanokristaller och nanofibrer för att fastställa deras kapacitet att absorbera och min kollega fokuserar på hur man tillverkar membran, säger Peng Liu doktorand inom Avdelningen för materialvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och 19 155 studenter.
Läs mer på www.ltu.se och följ oss gärna på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Presskontakt

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Presskontakt Presskontakt Luleå tekniska universitet 0920 49 21 28

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och 19 155 studenter.
Läs mer på www.ltu.se.

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå