Gå direkt till innehåll
Nya hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet

Pressmeddelande -

Nya hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet

Norra Skogsägarnas koncernchef och vd Pär Lärkeryd och företaget Climeons ena grundare Thomas Öström blir nya teknologie hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet.

– Det är roligt, hedervärt och positivt på väldigt många sätt. Det ger mig en ny plattform för ökat samarbete mellan akademi, industri och skogsnäring i norra Sverige. Min filosofi är att det inte bara går att påverka framtiden, utan faktiskt vara med och uppfinna den. Jag tror väldigt mycket på att det måste finnas aktiva personer inom och utom universiteten som ser nyttan med samverkan för att få ut tillämpningen av forskningen i praktiken, säger Pär Lärkeryd.

Thomas Öström är vd för och en av grundarna av clean tech-företaget Climeon AB, som tillverkar elektricitet av lågtempererad spillvärme från industrin och av geotermisk värme från jordens kärna.

– Det är riktigt, riktigt roligt med denna utmärkelse, framför allt med tanke på hur otroligt mycket kraft vi lagt ner på att ta fram den här tekniken och för att jag värderar den akademiska världen högt. Jag är djupt troende när det gäller vilken betydelse akademin har för att driva utvecklingen framåt i samhället, även i direkt koppling till företagande, säger Thomas Öström.

Världens modernaste såglinje

Luleå tekniska universitet utser varje år hedersdoktorer som en del i strävan efter öppenhet och kontakter utanför det traditionella forskarsamhället.

Pär Lärkeryd har i sin roll på Norra Skogsägarna – en organisation med 17 000 medlemmar, två egna sågverk och en omsättning på 2,5 miljarder kronor – bland annat haft nära kontakt med universitetets träforskare vid utvecklingen av det som kallas världens modernaste såglinje, som finns på sågverket i Sävar. Med en industriell datortomograf går det att skiktröntga timmerstockar med en hastighet på 180 meter i timmen. Tack vare tekniken utnyttjas varje stock optimalt.

– Redan på 1980-talet så gjorde vår sågverkschef Stig Grundberg, som då jobbade på Luleå tekniska universitet, den grundläggande forskningen. Han drog stockar till Skellefteå lasarett och körde dem i deras datortomograf på nätterna. Vår andra sågverkschef Johan Oja forskar i dag på halvtid. Att vi utvecklar våra kunskaper och får tillgång till forskning gör att vi kan ligga ännu mer i framkant, säger Pär Lärkeryd, som ser digitalisering av hela förädlingskedjan – "från stubbe till slutkund" – som nästa stora utvecklingsområde för skogsnäringen.

Både på sitt nuvarande uppdrag och som tidigare vd för verkstadsföretaget Indexator har Pär Lärkeryd jobbat målmedvetet med jämställdhetsintegrering. Indexator har fått ta emot Industrins jämställdhetspris och Norra Skogsägarna det Svenska Jämställdhetspriset, och Pär Lärkeryd har anlitats som expert i bland annat den statliga jämställdhetsutredningen.

– Tack vare genusforskare vid Luleå tekniska universitet fick jag tillgång till forskning, erfarenheter och slutsatser från bland annat LKAB. I samverkan med genusforskarna kunde jag börja tillämpa detta i mina verksamheter, säger han och fortsätter:

– Det har bidragit till att utveckla Indexator och Norra Skogsägarna till nivåer vi aldrig annars hade nått. Som bättre arbetsplatser, med ökad produktivitet, kvalitet och lönsamhet.

Banbrytande inom förnyelsebar energi

Climeons vd Thomas Öström vill vara med i kampen mot klimatförändringarna genom att bygga ett av världens största bolag inom värmekraft. Med avancerad värmekraftsteknik, som tillverkar elektricitet av lågtempererad spillvärme från industrin och av geotermisk värme från jordens kärna, lockar företaget världens främsta finansiärer inom banbrytande förnyelsebar energi.

– Jag tror att geotermisk värmekraft har potential att bli en dominerande förnyelsebar energikälla i världen, säger Thomas Öström.

Varför lyckades ingen med det som borde gå, nämligen att tillverka ren elektricitet av lågtempererad spillvärme som släpps ut från industrin – och få god verkningsgrad? Att lösa den teknikfrågan var utgångspunkten och drivkraften under flera år för Thomas Öström, en klimatengagerad civilingenjör i datateknik med inriktning reglerteknik från Luleå tekniska universitet. 

Genom att kombinera varmt vatten med vakuum lyckades han och kemisten Joachim Karthäuser så småningom utveckla en lönsam process som hade väsentligt högre verkningsgrad än existerande lösningar. I dag är en avancerad form av den tekniken kärnan i Climeon, som blivit ett av världens mest intressanta bolag när det gäller värmekraft. Värmekraftsteknik som tillvaratar lågtempererad spillvärme, har installerats på Viking Line och Virgin Voyages fartyg samt på SSAB.

När Bill Gates, Jeff Bezos och Mark Zuckerbergs fond Breakthrough Energy Ventures valde att investera 12,5 miljoner dollar i Climeons finansieringsbolag Baseload Capital, kunde Climeon satsa mot målet – att bli globalt ledande inom förnyelsebar energi. Företaget gör nu stora framsteg på Island och i Japan, som är de mest intressanta geografiska marknaderna i världen för geotermisk värmekraft.

– Genom att lära av andra forskares misstag kom vi på en tekniklösning som var effektiv och lönsam och som nu kan komma att förändra världen när det gäller kampen mot klimatförändringarna, säger Thomas Öström.

Thomas Öström och Pär Lärkeryd promoveras till hedersdoktorer på universitets akademiska högtid den 9 november. Mer om akademisk högtid vid Luleå tekniska universitet här.
Alla hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet.

Kontakt:
Pär Lärkeryd, vd och koncernchef för Norra Skogsägarna, tel 070-234 85 64, par.larkeryd@norra.se
Thomas Öström, vd Climeon, tel 070-894 96 05, thomas.ostrom@climeon.com
Lena Abrahamsson, professor, dekan för Teknisk fakultet vid Luleå tekniska universitet, tel 0920-49 21 07, Lena.Abrahamsson@ltu.se

Mer om Pär Lärkeryd:
Född 1962, är bosatt i Umeå. Tog 1986 examen från Luleå tekniska universitets civilingenjörsprogram i maskinteknik och har sedan dess verkat inom svensk verkstads- och skogsindustri.

2005-2011 var han vd för företaget Indexator i Vindeln, som bland annat tillverkar rotatorer till entreprenadmaskiner. Sedan 2011 är han koncernchef och vd för Norra Skogsägarna.

Han är mycket aktiv i debatten kring skog och skogsägande och prisad för sitt jämställdhetsarbete. Han är en av grundarna av flexibla processmodellen GoGenius som bidrar till att skapa lönsamma organisationer genom att strategiskt och operativt integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i affärs- och verksamhetsutveckling.

Mer om Thomas Öström:
Född 1973 i Måttsund i Luleå. Tog examen i datateknik, inriktning reglerteknik vid Luleå tekniska universitet 1997. 

Sedan 2011 vd för Climeon. Dessförinnan arbetade han tio år på Micronic AB som Vice President för teknikutvecklingsfrågor. Climeon har utnämnts till Climate Solver av WWF 2016, till Bloomberg New Energy Pioneer av Bloomberg 2018. Thomas Öström utsågs 2019 till Årets svensk av tidskriften Fokus.

Ämnen

Regioner


Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1650 anställda och 15 500 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv

Kontakter

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Presskontakt Pressansvarig Luleå tekniska universitet 0920 49 21 28

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och 19 155 studenter.
Läs mer på www.ltu.se.

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå