Skip to main content

Pilotprojekt för bättre service i norrbottniska byar

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2019 06:29 CEST

Hur kan digitala lösningar bidra till bättre service för invånare och företag på landsbygden? I pilotprojektet ”Smarta hållbara byar” ska Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten ta hjälp av boende i byar i tolv kommuner i Norrbotten för att utveckla och förbättra samhällsservicen.

– Det här är väldigt viktiga frågor för att utveckla landsbygderna i Sverige. Tillgång till service är av största vikt för att människor ska vilja och kunna bo kvar, men också för att attrahera människor att flytta dit, säger Arne Gylling vid Luleå tekniska universitets Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) och projektledare för Smarta hållbara byar – pilottester.

Övre Norrland är ett av EU:s mest glesbefolkade områden och många invånare i Norrbotten har långa avstånd till kommersiell och offentlig service samt samhälls- och företagstjänster. I nästan alla kommuner saknas det i dag servicepunkter som erbjuder digitala servicelösningar.

Dialog med invånare och företag

Som en del i projektet kommer forskare från Luleå tekniska universitet, med start i höst, att åka ut till byar i tolv kommuner i Norrbotten, för att tillsammans med invånare och företagare ha en dialog om vilken service som efterfrågas och kan förbättras.

Det kan till exempel handla om att göra det lättare att ta kontakt med kommuner och myndigheter i olika ärenden, att samnyttja transporter på ett smart sätt och att fånga upp och sprida goda idéer från kommuner och byar vidare. Tanken är inte bara att utveckla befintlig service, utan också att prova nya tekniska lösningar.

– Projektet är en del i en större satsning av Region Norrbotten för att skapa smarta, hållbara byar och en attraktiv landsbygd. I pilottesterna hoppas vi även få med tjänster inom ramen för hälso- och sjukvård, säger Staffan Lundberg, digitaliseringskoordinator på Region Norrbotten.

Enligt projektets medverkande parter finns det goda förutsättningar att utveckla landsbygderna genom att förbättra samordningen av samhällsservice.

– Det är mycket viktigt att man jobbar tillsammans med byborna utifrån deras behov för att mobilisera och organisera servicepunkter, speciellt på de platser där dessa i dag saknas, säger Roine Karlsson, affärsrådgivare på Coompanion.

Vid frågor, kontakta:
Arne Gylling, projektledare, Luleå tekniska universitet, tel 070-530 33 39, e-post Arne.Gylling@ltu.se

Staffan Lundberg, digitaliseringskoordinator, Region Norrbotten, tel 072-206 20 08, e-post staffan.lundberg@norrbotten.se

Mer om projektet:

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Landsbygdsprogrammet 2014-2020, har beviljat 9,6 miljoner för projektet Smarta hållbara byar – pilottester, med syfte att genomföra pilottester av nya digitala lösningar för servicepunkter i byar i Norrbotten. Luleå tekniska universitet är projektägare och pilottesterna kommer att genomföras i samverkan med kommuner och regionala aktörer som Region Norrbotten, Länsstyrelsen, Coompanion och ”Hela Sverige ska leva”. Projektet kommer att pågå till och med juni 2021.

Projektets mål är att skapa förutsättningar för att öka byars attraktivitet och samtidigt prova nya digitala lösningar i form av pilottester. Inom ramen för dessa kommer projektet att fokusera på:

  • Ökad samordning av serviceslag inom offentlig och kommersiell service
  • Utveckla och testa nya transport- och logistiklösningar för ökad servicetillgänglighet
  • Stöd till utveckling av servicelösningar och stöd för att bevara servicefunktioner i utsatta områden
  • Satsningar på nya tekniska, innovativa lösningar för en förbättrad samordning av service.

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1600 anställda och 15 000 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.