Gå direkt till innehåll
Simulering underlättar storskalig tillverkning av gröna drivmedel

Pressmeddelande -

Simulering underlättar storskalig tillverkning av gröna drivmedel

Med storskalig tillverkning av biodrivmedel från svartlut kan 25 procent av svensk transportsektors behov av fossila drivmedel ersättas. Ett simuleringsverktyg som väntas bidra till utvecklingen av effektiv storskalig förgasningsteknologi för tillverkning av biodrivmedel från svartlut, presenteras av forskaren Per Carlsson, Energitekniskt centrum i Piteå/Luleå tekniska universitet i en doktorsavhandling.

Per Carlsson studerar hur hjärtat i förgasningsprocessen, förgasningsreaktorn, ska utformas för att optimera tillverkning av gröna drivmedel som metanol, DME eller grön bensin och diesel från svartlut.

Per Carlsson har genomfört experiment vid Chemrecs pilotanläggning för svartlutsförgasning vid pappersbruket Smurfit Kappa i Piteå. För att verifiera tillförlitligheten i de simuleringar som utförts med hjälp av det nya simuleringsverktyget, har han jämfört resultaten med experiment utförda i pilotanläggningen.

- För att få lönsamhet i biodrivmedelstillverkningen från svartlut krävs att vi kan förgasa betydligt större mängder svartlut än vad som är möjligt i dagens anläggning, säger Per Carlsson. För att klara att bygga storskaliga anläggningar som är tillräckligt effektiva och säkra behöver vi veta mera om vad som händer i förgasningsanläggningen när olika faktorer, som hur gasen rör sig i reaktorn, temperaturförändringar mm, förändras. Simulering av processen håller nere företagens utvecklingskostnader när man planerar för storskalig tillverkning eller vill optimera sin nuvarande tillverkning. Förhoppningen är att mitt simuleringsverktyg ska bidra till att minska oljeberoendet och stärka Sveriges ledande position inom green tech.

Simuleringsverktyget bygger på sk CFD, Computational Fluid Dynamics, som möjliggör detaljstudier av hur bränslet omvandlas inne i förgasningsreaktorn och hur utformningen, eller ett visst driftsförhållande, påverkar faktorer som gasens sammansättning, temperatur eller belastningen på reaktorns konstruktion.

Per Carlssons avhandling är gjord inom ramen för Energimyndighetens nationella satsning på ny förgasningsteknik.

Upplysningar: Per Carlsson, 070 -357 23 95, 0911-23 23 95, per.carlsson@etcpitea

Ämnen

Regioner


Luleå tekniska universitet omsätter 1,4 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 500 anställda och 16 000 studenter. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Shell, Ericsson, Scania, LKAB, Airbus, Volvo Aero och IBM samt våra internationella partners såsom Monash University och Stanford University. Vår forskning omsätter mer än 800 miljoner kronor.

Kontakter

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Presskontakt Pressansvarig Luleå tekniska universitet 0920 49 21 28

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.
Läs mer på www.ltu.se.

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå