Gå direkt till innehåll
Studenter hjälper LKAB öppna ny gruva

Pressmeddelande -

Studenter hjälper LKAB öppna ny gruva

Jenny Nordström och Niklas Ljungkvist  är två av de studenter
vid LTU som hjälpt LKAB inför uppstart av en helt ny gruva.

I en projektkurs vid Luleå tekniska universitet har en grupp LTU-studenter hjälpt LKAB genom att bidra med viktigt underlag till företagets projektering av en ny gruva i Mertainen sydost om Kiruna. Studenterna har utvecklat ett interaktivt verktyg där ingångsvärden kan ändras vilket ger LKAB aktuell information om ekonomi och energiförbrukning för gruvan.

- Vi kommer att ha stor nytta av arbetet för att göra jämförelser och vissa simuleringar av delar av gruvprocessen som t ex transporter och även ha viss nytta vid vårt investeringsarbete då vi kan nyttja verktyget för att göra kontroller och få belägg för val av tekniklösningar, säger Peder Nensén, Sektionschef tillväxtprojekt vid LKAB.

Ökning av efterfrågan på järnmalm och, som en följd av det, LKAB:s brytplan på totalt 37 miljoner ton ligger bakom företagets beslut att öppna ett nytt dagbrott i Mertainen. Ett av flera skarpa projekt som erbjöds studenterna vid Luleå tekniska universitet var att medverka i det arbetet. Deras uppdrag blev att undersöka olika teknikval för själva brytningen och för transporten mellan gruva och omlastningsterminal. Jenny Nordström, Niklas Ljungkvist och David Ohlsson som läser programmet Hållbar energiteknik vid Luleå tekniska universitet skulle bl a redovisa tillgängliga tekniklösningar på marknaden och föreslå vilka som passar bäst till den brytningstakt som LKAB vill hålla i Mertainen.

- Det handlar i huvudsak om man ska köra med truckar eller använda transportband för att transportera berget i dess olika fraktioner, vilka maskiner som fungerar bäst, vilken bränsleförbrukning de har och vad de kostar, säger LTU-studenten Jenny Nordström.

Från ett tidigare projekt för LKAB som studenterna medverkat i kunde de ta med sig erfarenheten att informationen i deras rapport redan var gammal när de levererade den. I ett gruvprojekt förändras hela tiden förutsättningarna. När det var dags för Mertainen kunde studenterna därför leverera ett helt nytt koncept.

- Fördelen med det är att vi har byggt ett verktyg i form av ett ”levande” excelark vilket gör att man kan föra in nya ingångsvärden i takt med att dessa förändras och direkt få fram det nya resultatet, säger Niklas Ljungkvist, en annan LTU-student i projektet.

Nya värden påverkar även andra värden i kalkylen och på så vis hålls allt uppdaterat. Studenterna har i sitt projekt fått utgå från en ungefärlig brytplan som säger att 10 miljoner ton bergmassa, varav ca 60 % rågods som kan anrikas, ska brytas per år. Dessutom fanns några fasta värden i form av t ex var själva gruvan finns, var en kross ska placeras, ett sidobergsupplag osv. Därmed fanns även längden på sträckorna mellan de olika fasta punkterna och hur mycket som ska transporteras. Till det har studenterna fört in olika transportalternativ och kalkylerat med olika scenarier.

- Då har vi direkt energianvändningen och kostnaden för alla alternativen och det är de som är intressanta, säger Jenny Nordström.

I LKAB:s diskussion om budgeten för gruvan i Mertainen kan studenternas modell komma att ha betydelse inför investeringsbeslutet. I januari lämnades en ansökan in för miljöprövning av verksamheten och 2014 beräknas gruvan vara i drift.


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Presskontakt

Sofia Stridsman

Sofia Stridsman

Presskontakt Presskontakt Luleå tekniska universitet 0920 49 36 29
Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Presskontakt Presskontakt Luleå tekniska universitet 0920 49 21 28

Relaterat material