Gå direkt till innehåll
Wiebke Reim, doktorand i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet
Wiebke Reim, doktorand i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet

Pressmeddelande -

Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2019

Wiebke Reim, doktorand entreprenörskap och innovation, har av Vattenfall tilldelats 2019 års pris för bästa doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. Avhandlingen: Towards a framework for Product-Service System Business Model Implementation, visar en imponerande akademisk prestation där fyra av artiklarna har publicerats i fältets högst rankade tidskrifter och redan har citerats mer än 500 gånger.

– I en värld där omställningen allt mer går från ren produktförsäljning till kompletta tjänsteerbjudanden, har Wiebke Reim i sin avhandling bland annat visat vilka processer företag behöver genomgå för att skapa värde, förstå kundernas beteende och hantera risker. Resultatet från hennes avhandling har också kommit till konkret användning av företag verksamma på global nivå. Wiebkes avhandling håller hög vetenskaplig kvalitet och vi är mycket stolta och glada över att priset tillfaller henne, konstaterar Christer Ljunggren, VD för Vattenfalls nordiska vattenkraftverksamhet.

Motiveringen till Vattenfalls pris 2019, till Wiebke Reim lyder:

”Wiebke Reims avhandling fokuserar på implementeringsprocessen för nya tjänstebaserade affärsmodeller. Denna process tar upp aspekter om hur värde skapas i dessa affärsmodeller, hur risker hanteras, hur kundbeteenden förändras samt hur man kan leverera dessa tjänster globalt. Genom detta ska företagen få en helhetsbild över processen de behöver genomgå när de ställer om från ren produktförsäljning till mer tjänsteerbjudanden, som är vanligt i dag.

Hennes avhandling visar en imponerande akademisk prestation när hon lyckades publicera fyra artiklar i fältets högst rankade tidskrifter och ytterligare en inskickad artikel som är under granskning. Hennes artiklar är inte bara väl publicerade, de har redan haft stor inverkan på forskningsområdet genom att citeras mer än 500 gånger under de senaste två till tre åren.

Utöver det akademiska värdet på hennes avhandling har resultaten presenterats och använts av företag, som Volvo CE, Komatsu Forest och Gestamp Hardtech, i workshops och presentationer där de uppskattades högt. Vidareutvecklingen av hennes resultat och forskningsområden har legat till grund för flera framgångsrika forskningsansökningar på nationell och internationell nivå. Förutom forskning och publikationer har hon också varit aktiv med att kommunicera sin forskning till det bredare samhället och är mycket uppskattad som lärare både bland kollegor och studenter.”

– Det är helt fantastisk att få det här priset, det betyder jättemycket. Det känns underbart att få denna stora uppskattning för allt arbete man har lagt ner på avhandlingen, säger Wiebke Reim, om att ha tilldelats Vattenfalls pris.

Wiebke Reim har varit forskarstuderande inom ämnet Entreprenörskap och innovation vid avdelningen för industriell ekonomi och har handletts av Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet.

Kontakt: Christer Ljunggren, VD Vattenfall Vattenkraft, tel. 070-666 93 80, Wiebke Reim, doktorand i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, 0920-49 20 79 wiebke.reim@ltu.se

Ämnen

Regioner


Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1650 anställda och 15 500 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv

Kontakter

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Presskontakt Pressansvarig Luleå tekniska universitet 0920 49 21 28

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.
Läs mer på www.ltu.se.

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå