Gå direkt till innehåll
Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå och Kent Ögren, styrelseordförande i Lulebo.
Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå och Kent Ögren, styrelseordförande i Lulebo.

Pressmeddelande -

Ändrade förutsättningar för Lulebos lokaler i Antnäs

Luleå kommun har under ett mångårigt hyresförhållande med Lulebo varit hyresgäst och drivit ett vård- och omsorgsboende på Knalltorpsvägen i Antnäs men har nu indikerat att denna verksamhet kan komma att förändras. Om förändringen genomförs behöver kommunen inte längre hyra Lulebos lokaler och hyreskontraktet kommer i så fall att sägas upp.

- Det har fungerat väldigt bra för Lulebo att ha Luleå kommun som hyresgäst i dessa lokaler, men som fastighetsägare måste man alltid ha beredskap för att befintliga hyresgäster väljer att avsluta eller inte förlänga sina hyreskontrakt av en eller annan anledning, säger Kent Ögren, styrelseordförande i Lulebo och fortsätter:

- Luleå kommun har nu gett oss en förhandsinformation och vår organisationen tittar därför på olika alternativ för den aktuella fastigheten. Bland annat undersöker vi förutsättningarna att bygga om lokalerna till ett trygghetsboende. I Sörbyarnas nuvarande befolkning finns cirka 750 personer som är 65 år eller äldre och som skulle kunna vara intresserade av den boendeformen, nu eller inom en inte allt för avlägsen framtid. Givetvis behöver vi titta närmare på saken och även utvärdera andra tänkbara lösningar för den aktuella lokalen innan vi fattar några beslut.

- Det är oerhört positivt att Lulebo agerar offensivt som fastighetsägare. Detta visar ännu en gång att den kursändring vi inledde 2015 ger resultat med nya användningsområden för Lulebos lägenhets- och lokalbestånd i såväl stad som i landsbygd, säger Niklas Nordström, kommunalråd.

Ämnen

RegionerMed drygt 7450 lägenheter i de flesta av Luleås stadsdelar erbjuder Lulebo en mångfald av bostäder. Studerande vid Luleå Tekniska Universitet kan söka bland 1000 studentlägenheter och vi har ett stort utbud av attraktiva affärslokaler. Läs mer om oss på www.lulebo.se.

Presskontakt

Kent Ögren

Kent Ögren

Styrelseordförande Lulebo 070-528 71 92

Klok framsynt samhällsbyggare

Luleå fortsätter växa. Då behövs nya och attraktiva boenden. Kvalitén måste svara upp mot kraven från de som vill flytta hit eller byta upp sig. Det gäller både nyproduktion och i det befintliga beståndet. Därför fortsätter Lulebo att satsa på båda delarna, allt för att göra Luleå till en ännu bättre och trivsammare stad.

Antalet anställda uppgår till 48 personer. Bolaget äger och förvaltar cirka 7 300 lägenheter, varav ungefär 1 000 studentbostäder och 125 kommersiella lokaler i de flesta av Luleås stadsdelar. Yttre skötsel och om- och tillbyggnad av fastigheterna upphandlas externt.

Som kommunens eget bostadsbolag har vi en viktig roll i Luleås utveckling. Samtidigt är vi beroende av att bostadsmarknaden som helhet fungerar och att planeringen för nya områden har god framförhållning. Lika viktigt är att det finns andra aktörer som är beredda att investera och bygga nytt. För att förverkliga vår del i detta arbetar vi efter visionen där vi säger att vi är en klok framsynt samhällsbyggare.

Lulebo AB
Köpmangatan 27
97233 Luleå
Sverige