Media no image

Pressinbjudan: Välkommen till en helt vanlig karnevalskrotskulpturworkshop

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 14:22 CEST

Så snart Lundagård rest sig ur askan börjar ett annorlunda karnevalsäventyr – en skrotskulpturworkshop i Brunnshög. Den 23-25 maj samlas över 100 arkitektstudenter i södra Brunnshög för att bygga skulpturer av rivningsmaterial från den nyss avhållna Lundakarnevalen.

Temat för workshopen SIT-ON-IT – SIT-ON-SITE är ”Sittande” och syftet är att belysa materialets värde och visa på möjligheter till återbruk – hur rivningsmaterial genom kreativt arbete kan bli något mer, skapa nytt värde och nya upplevelser. Det blir också ett viktigt tillfälle till fördjupad samverkan mellan kommunen och universitetet och ger studenterna en plats att förankra sitt arbete.

Efter workshopen finns skulpturerna med i Arkitektskolans vårutställning i A-huset på LTH (vernissage 25 maj kl 18.00) och de experimentella sittmöblerna kommer sedan att placeras i parken i södra Brunnshög, där de kommer att finnas att beskåda och använda hela sommaren.

Workshopen genomförs i samarbete mellan Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola, Lundakarnevalen och Lunds Renhållningsverk.

PRESSTRÄFF

Välkommen att hälsa på i workshopen medan arbetet pågår.

När? Torsdag 24 maj kl 10.00

Var? Brunnshögs besöksbod vid Gryningsparken i södra Brunnshög: https://goo.gl/maps/XqfsaYGV9b32

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Wilke, arkitekt Brunnshögsprojektet Lunds kommun, 046-359 58 02

Så snart Lundagård rest sig ur askan börjar ett annorlunda karnevalsäventyr – en skrotskulpturworkshop i Brunnshög. Den 23-25 maj samlas över 100 arkitektstudenter i södra Brunnshög för att bygga skulpturer av rivningsmaterial från den nyss avhållna Lundakarnevalen.

Läs vidare »
F3egusk1g5lmf1doydfy

Lund – stolt värdstad för årets Musikhjälpen 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 07:30 CEST

När den elfte upplagan av Musikhjälpen går av stapeln sker det inte i vilken stad som helst. Den 10 till 16 december kommer den sex dygn långa direktsändningen att göras från en glasbur på Stortorget i Lund. Musikhjälpen är ett insamlingsevent som lyfter en undanskymd mänsklig katastrof – vilket tema det blir avslöjas längre fram i höst

Eopjrby5sxsg2f950bya

Hon blir Lunds första digitaliseringschef

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 16:26 CEST

Nu är det klart vem som får den nyinrättade tjänsten som digitaliseringschef i Lunds kommun. Med både nytänkande och erfarenhet kommer Åsa Melvanius att leda Lunds kommuns digitaliseringsarbete framåt.

Media no image

Pressinbjudan: Vipans utvecklingsresa i fokus

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 17:11 CEST

Torsdagen den 17 maj på eftermiddagen besöker Utbildningsnämndens presidium Gymnasieskolan Vipan under festliga former. Syftet med besöket är att lyfta det positiva arbetet som sker på skolan och Vipans fortsatta utvecklingsresa.

- Nämnden har nära och kontinuerlig dialog med samtliga gymnasieskolor. Vi har höga mål och stora förväntningar på verksamheten och vi följer upp kvalitet och resultat bland annat genom möten med skolledning, lärare och elever. Vi är nöjda med Vipans arbete som på senare år lett till förbättrade skolresultat och fler sökande. Vi möter kompetenta och engagerade lärare och mycket nöjda elever. Skolledningen leder på ett bra sätt detta utvecklingsarbete som visar att Vipan är på rätt väg. Vägen leder till en högkvalitativ och attraktiv gymnasieskola, säger Anders Ebbesson, (MP), ordförande i utbildningsnämnden.

Sedan 2014 har Gymnasieskolan Vipans utvecklingsarbete resulterat i att elevernas resultat vid yrkesprogrammen ökat för varje år, avhoppen har minskat drastiskt och allt fler elever söker till Vipans utbildningar. Skolan har väl fungerande rutiner för att hjälpa elever som riskerar att inte nå examen. Vipans ekonomi är nu i balans och utvecklingsresan fortsätter.

Vipan arbetar just nu intensivt med att komma tillrätta med de brister skolinspektionen identifierade under årets granskning. Det gäller bland annat lärarstödet under lektionerna, individanpassad undervisning och värdegrundsarbetet. Men förbättringsarbetet slutar inte här. Målet är att skapa den bästa skolan för alla elever.

- Kritik från Skolinspektionen måste tas allvarligt. Jag är emellertid inte orolig. Elevresultaten blir bättre för varje år. Skolan har ett gott samarbete med näringslivets branschorganisationer och fack, vilket också noteras av inspektionen när man konstaterar att skolan har en mycket väl fungerande arbetsplatspraktik. Förtroendet från näringslivet är stort vilket också visas av att skolan har propåer från branschorganisationer som vill in på Vipan med sina utbildningar. Jag konstaterar också att kritiken är mindre omfattande än vid tidigare inspektioner. Skolans ledning är således på rätt väg och har mitt fulla stöd i den positiva process som pågår, säger Stig Svensson, (S), vice ordförande i utbildningsnämnden.

- Lunds kommun har all anledning att vara stolt över gymnasieskolan Vipan. Hit söker sig ungdomar från hela Skåne för en bra yrkesutbildning som leder till arbete eller fortsatta studier. Både sökandesiffror och meritvärden ökar. Eleverna som lämnar Vipan är väl rustade för framtiden. De är eftertraktade bland företagen som ofta erbjuder jobb till och med innan examen. Inom flera branscher tävlar eleverna både nationellt och internationellt. Ofta står Vipaneleverna på prispallen. Allt vittnar om duktiga, målmedvetna elever och yrkeskunniga, engagerade lärare samt en skolledning som leder på rätt väg, säger Louise Rehn Winsborg, (M), andre vice ordförande i utbildningsnämnden.

Under torsdag eftermiddag kommer presidiet att träffa personalen på Vipan och bjuda på tårtkalas.

Media är välkomna till mötet. Deltagande anmäls till Judit Pozna Meding, kommunikatör på Utbildningsförvaltningen judith.pozna@lund.se, 046-359 73 39.

Tid: Torsdag 17 maj, kl. 15.20

Plats: Elevmatsalen i hus B, Gymnasieskolan Vipan, Vipeholmsvägen, Lund


Kontaktpersoner

Anders Ebbesson, (MP) ordförande i utbildningsnämnden
Mobil: 0732-70 72 11
E-post: anders.ebbesson@lund.se

Stig Svensson, (S), vice ordförande i utbildningsnämnden
Mobil: 0730-63 68 93
E-post: stig.svensson@lund.se

Louise Rehn Winsborg, (M), 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden
Mobil: 0705-50 19 36
E-post: louise.rehn-winsborg@lund.se

Torsdagen den 17 maj på eftermiddagen besöker Utbildningsnämndens presidium Gymnasieskolan Vipan under festliga former. Syftet med besöket är att lyfta det positiva arbetet som sker på skolan och Vipans fortsatta utvecklingsresa.

Läs vidare »
Wtanbf933cl2jg6zfhrg

​Arja, Kalle och Isak till Sommarlund

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 10:00 CEST

Med bara en månad kvar till start för Sommarlunds åttonde säsong kan vi berätta att Arja Saijonmaa, Kalle Lind och Isak Danielsson är några av dem som kommer förgylla Lundabornas sommar. Årets Sommarlund äger rum 15 juni – 10 augusti.

Media no image

Skolinspektionens tillsyn av Gymnasieskolan Vipan

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 17:11 CEST

I Skolinspektionens tillsyn av Gymnasieskolan Vipan framgår det att skolan har en väl fungerande verksamhet. Yrkesutbildningarna på Vipan har en god branschsamverkan, personalen har hög kompetens och engagemang för eleverna och brinner för yrkesutbildning. Vipan behöver däremot jobba vidare med bland annat lärarstödet under lektionerna, individanpassad undervisning och värdegrundsarbetet.

Skolinspektionen har under 2017 granskat Vipan vad gäller bland annat undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, arbetsplatsförlagt lärande, trygghet och studiero, bedömning och betygssättning. Idag har skolan formellt mottagit Skolinspektionens rapport.

I varje område där Skolinspektionen identifierat brister finns det även styrkor då Vipan är en stor skola och variation finns mellan de olika programmen. Vipans styrkor är framförallt ett väl fungerande skolbibliotek och en god branschsamverkan där det ges möjlighet att utveckla och påverka värdegrundsarbetet inom olika branscher. Vipans personal har ett stort engagemang för eleverna och brinner för yrkesprogrammen.

- Vi arbetar hela tiden med att förbättra vår verksamhet. Skolinspektionen är en tillgång i detta arbete och har synliggjort våra utvecklingsområden. I varje föreläggande finns det även goda exempel som vi kan jobba vidare med. Jag är väldigt stolt över både våra lärare och elever för allt det goda arbetet som sker på Vipan, säger Johan Aspelin, rektor på Gymnasieskolan Vipan.

Bristerna som Skolinspektionen har identifierat är följande:

 • Det förekommer att elever inte får ta del av lärarens stöd under lektionerna
 • Undervisningen utmanar och stimulerar inte elever som lätt når kunskapskraven i tillräcklig utsträckning. (Vipan har inte fått kritik gällande stödinsatser till elever som har svårt att nå kunskapskraven)
 • Utbildningen måste utformas så att alla elever får en skolmiljö som präglas av trygghet
 • Brister i rutiner för anmälan av kränkande behandling
 • Utveckla förebyggande och främjande värdegrundsarbete för att skapa en miljö som bygger på respekt och delaktighet

Senast 20 september 2018 ska Lunds kommun inkomma med svar till Skolinspektionen i Lund.

Lunds kommun kommer nu att fortsätta med redan påbörjat förbättringsarbete och initiera nya åtgärder utifrån de brister som framkommit i Skolinspektionens rapport.

Kontakt

Johan Aspelin, rektor på Gymnasieskolan Vipan

johan.aspelin@lund.se

046 – 359 76 68

Skolinspektionen utgår från skollagstiftningen och bedömer om den granskade verksamheten följer de regler som gäller. All förskole- och skolverksamhet granskas på övergripande nivå, vilket innebär att Skolinspektionen granskar förutsättningarna för samt utvecklingen av utbildningen. Utöver detta har några skolor valts ut för en prioriterad tillsyn, där Skolinspektionen granskar bland annat undervisning, betygssättning, värdegrundsarbete samt styrning och utveckling på den enskilda skolan.

I Skolinspektionens tillsyn av Gymnasieskolan Vipan framgår det att skolan har en väl fungerande verksamhet. Yrkesutbildningarna på Vipan har en god branschsamverkan, personalen har hög kompetens och engagemang för eleverna och brinner för yrkesutbildning. Vipan behöver däremot jobba vidare med bland annat lärarstödet under lektionerna, individanpassad undervisning och värdegrundsarbetet.

Läs vidare »
Douasoolroxhmseowrd4

Två nya gröna bostadsområden i östra Dalby

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 14:39 CEST

200 nya bostäder i ett trivsamt och tryggt område kan bli möjliga i Dalby. Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade under onsdagen om planuppdrag för två områden i östra delen av Dalby.

Kuzzjmgtgxa7cguqmdqc

Trafiken under Lundakarnevalen

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 11:49 CEST

För att karnevalståget ska kunna passera, kommer de gator som karnevalståget ska ta sig fram på att tömmas på trafik och parkerade bilar. Med fysiska hinder och stöd av Polisen stängs därför en del av Lunds stadskärna av för bil/motorfordon mellan klockan 11 och 15 under lördag 19 maj och söndag 20 maj. Det gäller med andra ord att planera sina ärenden dessa dagar.

Media no image

Förskolebarn stimuleras att uttrycka sig genom dans och filmskapande

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 08:00 CEST

Redan under höstterminen 2017 startade ett spännande pedagogiskt projekt på Körsbärets förskola! Förskolan som kommer att få nya lokaler till hösten 2018, kommer att få ett konstverk som placeras på förskolegården. Konstnären David Krantz skapar en skulptur i brons, en stubbe med ett antal figurer på. Varje figur har en historia kopplad till sig eftersom litteracitet är den bärande idén i verket. Litteracitet är en stor och viktig del i förskolans arbete där förmågan att läsa och skriva kopplas samman med de sociala och kulturella aspekterna av läsning.

Det pedagogiska projektet utgår från de sagor och karaktärer som finns på stubben. I skulpturen, Stubben, kan förskolebarnen inspireras till fantasi och berättande.

I ett första steg arbetade barnen med de olika djuren i bild och berättande. De fick sen möjlighet att utforska tre av djuren; nattfjärilen, ödlan och musen med hjälp av ett annat utryckssätt. En gång i veckan har de fått gestalta djuren med dans och rörelse under den kreativa agenten Simone Höckners ledning. Projektet har pågått löpande fram till maj 2018 och nu kommer barnen att få filma sina danser och gestaltningar av djur både på förskolegården och i Botaniska trädgården under ledning av den kreativa agenten Jacob Nilsson.

I Lunds kommun följer vi procentregeln för offentlig konst när en ny byggnad för en kommunal verksamhet byggs. Det innebär att en viss del av budgeten för ett nybygge går till konst. Lunds konsthall har i uppdrag att hålla i konstprojekten kring nybyggnationerna. Verksamheten, i det här fallet förskolan, är med igenom hela processen från val av konstnär att bjuda in i projektet till att följa produktionen och tillblivelsen av konstverket. Konstverket blir platsspecifikt och är direkt knutet till den plats där det uppförs. I detta fall hade förskolan önskemål om ett konstverk kopplat till littercitet och som praktiskt kan användas för att utveckla den pedagogiska verksamheten med barnen. Det pedagogiska projektet med Körsbärets förskola är det första i raden av samarbeten mellan Lunds konsthalls arbete med offentligkonst och Kulturskolan Lunds Creative Agents.

För mer information vänligen kontakta Anna Rynefors, projektledare för Creative Agents, tel. 0762‐ 422767, e‐post anna.rynefors@lund.se Läs mer på www.lund.se/creativeagents

Förskolebarnens fantasi står i centrum för ett djupgående projekt med dans och film som kopplas till litteracitet och ett nytt konstverk till förskolan. En vårdag i slutet på maj ger barnen sig iväg till Botaniska trädgården i Lund. I handen på barnen sätts en kamera under ledning av filmpedagog från Kulturskolan Lund.

Läs vidare »
Xdgztfsurpsaiojshnrh

Rälsen kommer till stan

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 10:03 CEST

Den 5 maj vid 07.00 rullar den första kranbilen med räls från Brunnshög till centrala Lund. När bilen är framme startar spårmontaget i korsningen Bredgatan - S:t Laurentiigatan. Tolv förbockade skenor ska sättas på plats och allt ska vara klart i tid till karnevalen.

Kontaktpersoner 22 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressfrågor Lunds kommun
 • presfts@xhlundgt.se
 • 046-359 49 00

 • Presskontakt
 • Vik. Press- och medieansvarig
 • annika.henning@lund.se
 • 046-359 49 00
 • 0729-81 63 65

Om Lunds kommun

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet
Lund har en tusenårig historia, och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 121 000 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 500 medarbetare.
Läs mer på Lund.se.

Adress

 • Lunds kommun
 • Box 41
 • 221 00 Lund

Länkar