Krogvärme på Mårtenstorget är nu invigd

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2020 10:59 CEST

Loppisen på Södra Esplanaden stängs tills vidare

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2020 15:09 CEST

Loppisen på Södra Esplanaden stängs med omedelbar verkan efter beslut från Polisen utifrån gällande regeringsbeslut för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Polisen har ställt ett tillståndskrav på Lunds kommun utifrån det ökade antalet försäljare på Södra Esplanadens loppis och regeringens beslut om maximalt antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Kommunens ansökan om tillstånd för ett mindre antal försäljare  fördelade över ett större område avslogs eftersom antalet försäljare och besökare inte kan säkerställas.

Stängningen gäller med omedelbar verkan och på lördag 19 september finns personal på plats för att informera de som inte nåtts av informationen i andra kanaler.

Om rekommendationer för allmänna sammankomster ändras kommer Polisen och Lunds kommun att se över beslutet.


Kontakt

Fredrik Gustavsson, parkeringschef, tekniska förvaltningen
Tfn: 046 – 359 52 29

Loppisen på Södra Esplanaden stängs med omedelbar verkan efter beslut från Polisen utifrån gällande regeringsbeslut för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Läs vidare »

Lägesbild onsdag den 16 september med anledningen av arbetet med coronapandemin

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2020 14:30 CEST

Pressinbjudan: Höstvärmen har kommit till Mårtenstorget

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2020 10:00 CEST

Lunds kommun bäst på hållbara transporter igen!

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2020 14:00 CEST

Lund behåller sin ledarroll och vinner priset som bästa kommun på hållbara transporter för femte gången i kommunrankningen SHIFT.

Priset motiveras av att Lund har arbetat målmedvetet med hållbara transporter under lång tid och därför får höga poäng inom alla områden. Juryn hänvisar även till att kommunen har ökat resurserna för innovation och samverkan.

Kommunalrådet Inga-Kerstin Eriksson (C) ser priset som ett bevis på kommunens långsiktiga samhällsplanering, men lyfter också fram behovet av insatser för att möta framtidens utmaningar:

- Vi har kommit långt, men måste fortsätta skapa nya projekt och testa nya produkter. Det finns ett behov av att göra det enklare att byta färdmedel, både inom och mellan våra tätorter, genom till exempel fler pendlarparkeringar, förbättringar i cykelvägnätet och ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken. Det är också viktigt att kommunen fortsätter gå i täten, bland annat genom en fossilfri fordonsflotta och optimerad fordonsanvändning.

Enligt Mikael Fritzon, teknisk direktör, har Lund gynnats av att det har funnits en bred politisk enighet på området under lång tid, inte minst genom arbetet med LundaMaTs, kommunens strategi för hållbara transporter sedan 20 år tillbaka, men tillägger:

- Det saknas naturligtvis inte utmaningar och vi ser att det fortfarande behövs stora beteendeförändringar för att nå de globala miljömålen.

Bakgrund

Kommunrankningen SHIFT bygger på verktyget EcoMobility SHIFT, ett europeiskt benchmarkingverktyg för hållbara transporter i städer. Syftet är att lyfta fram de kommuner som kommit långt i arbetet med hållbara transporter samt sprida kunskap och idéer. 


Kontakt

Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd
Tfn: 07306-27823 eller 0705-780525
inga-kerstin.eriksson@lund.se

Mikael Fritzon, teknisk direktör
Tfn : 046 – 359 38 73
mikael.fritzon@lund.se

Lund vinner ännu en gång priset som bästa kommun på hållbara transporter i kommunrankningen SHIFT.

Läs vidare »

Fokus på barns mobilitet under årets Trafikantvecka i Lund

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2020 14:11 CEST

Kartläggning av hedersproblematik i Lunds kommun genomförd

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2020 11:00 CEST

​För att öka kunskapen om och stärka kommunens arbete med hedersproblematik har Lunds kommun genomfört en kartläggning av hedersproblematiken inom kommunen. Kartläggningen visar att verksamheter är engagerade och att förväntningarna på det fortsatta arbetet är höga. Problem och utmaningar är synliggjorda, samtidigt som önskemål och behov är tydliga och samstämmiga.

Lägesbild onsdag den 9 september med anledningen av arbetet med coronapandemin

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2020 14:29 CEST

Pressinbjudan: Höje å Vattenråd tar med politiker på exkursion 8 september

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2020 14:00 CEST

Höje å vattenråd bjuder in kommunstyrelserna i sina fyra medlemskommuner tillsammans med media till en exkursion i Höje å avrinningsområde tisdag den 8 september 2020.

Rapport om våldsbejakande extremism

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2020 17:59 CEST

Kontaktpersoner 22 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Tf Pressansvarig
 • prjueskqs@jiluayndja.saeenf
 • 046-359 49 00
 • 0729-81 64 42

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • prgsespws@nolutundez.snienp
 • 046-359 49 00
 • 0729-81 64 29

Om Lunds kommun

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet
Lund har en tusenårig historia, och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 124 000 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 500 medarbetare.
Läs mer på Lund.se.

Adress

 • Lunds kommun
 • Box 41
 • 221 00 Lund

Länkar