Gå direkt till innehåll
På hörnet Skomakargatan - Vårfrugatan sitter utställningen som är den första i nytt samarbete mellan Lunds universitet och Lund Citysamverkan för att synliggöra kunskap i Lund stadskärna. Foto Kumri Altunkaynak
På hörnet Skomakargatan - Vårfrugatan sitter utställningen som är den första i nytt samarbete mellan Lunds universitet och Lund Citysamverkan för att synliggöra kunskap i Lund stadskärna. Foto Kumri Altunkaynak

Pressmeddelande -

I nystartat samarbete visar Lunds universitet och Lund Citysamverkan upp kunskap och innovation i stadskärnan.

Lund har ett internationellt universitet som återkommande rankas som ett av världens främsta lärosäten. Nu har Lund Citysamverkan och Lunds universitet startat ett samarbete för att synliggöra kunskap, forskning och innovation – i lediga skyltfönster i stadskärnan.

Den första utställningen öppnar den 25 april och lyfter Nobelpriset i fysik, som Lundaforskaren Anne L’Huillier mottog i fjol tillsammans med Pierre Agostini och Ferenc Krausz. Utställningen ”Fem av fysikens främsta” är framtagen av LTH för Lundafastigheters lokal i hörnet Skomakargatan – Vårfrugatan.

I Lund City finns det kontinuerligt några lediga lokaler, där en verksamhet har lämnat och nästa ännu inte har hunnit flytta in. I dessa perioder finns ett gyllene tillfälle att erbjuda temporära utställningar i lediga skyltfönster. För förbipasserande Lundabor och besökare betyder det ett nytt kunskapshöjande och attraktivt inslag i stadsbilden. Förhoppningen är att detta blir starten på ett mer långsiktigt samarbete kring utställningar om forskning och innovation i Lund City.

– Lund är viktigt för universitetet, och det som händer på universitetet är viktigt för Lund. Det känns därför roligt att hitta nya sätt att berätta om vad som händer på Lunds universitet, för alla som rör sig i staden, säger Johanna Sandahl, kommunikationsdirektör på Lunds universitet.

Samarbetet är en del av en långsiktig strategi att bredda och stärka stadskärnans attraktionskraft för både lundabor och besökare, och att stärka Lunds unika karaktär.

– Kunskap är en viktig del av Lunds DNA och vi ser det som värdefullt att universitetet får ökad synlighet i City, säger Gunilla Kronvall, verksamhetsledare på Lund Citysamverkan.

LTH:s rektor Annika Olsson poängterar att utställningens fokus på den handfull kvinnor som hittills fått Nobelpriset i fysik är motiverat i ljuset av att kvinnor länge var utestängda från akademin och att kvinnor fortfarande är underrepresenterade inom det som kallas STEM, efter engelskans Science, Technology, Engeneering och Mathematics.

– Inom universitetsvärlden vill vi förstås skapa en kreativ miljö där alla studenter och forskare kan briljera när de utforskar med nyfikenhet som drivkraft. Som Anne L’Huillier, professor i atomfysik, har konstaterat är något dessbättre på gång inom fysiken. Och numera går det inte ett halvsekel mellan varje tillfälle då Nobelpriset i fysik går till en kvinna, säger Annika Olsson.

Utställningen är tänkt att sitta uppe till minst siste juni, eventuellt över hela sommaren. Lund Citysamverkan står på avtalet med Lundafastigheter som äger lokalen och som på sikt kommer hyra ut den till ny näringsidkare.

Kontakter:

Johanna Sandahl, kommunikationsdirektör vid Lunds universitet
Mobil: +46 79 098 65 21
E-post: johanna.sandahl@kommunikation.lu.se

Gunilla Kronvall, verksamhetsledare Lund Citysamverkan
Mobil: +46 766 477700
E-post: gunilla@lundcity.se

Ämnen

Regioner


Lund Citysamverkan samlar fastighetsägare, handel och kommun kring ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete för en än mer levande och attraktiv stadskärna.

Lund city är en öppen, hjärtlig och innovativ plats där hela världen tycker om att mötas.

Kontakter

Gunilla Kronvall

Gunilla Kronvall

Presskontakt Verksamhetsledare Cityutveckling +46766477700

Lund city är en öppen, hjärtlig och innovativ plats där hela världen tycker om att mötas.

Citysamverkan är en samverkansorganisation mellan tre parter: Fastighetsägarna Lund City, Handelsföreningen Lund och Lunds kommun, vars syfte är att stärka Lund City. Vårt arbete handlar om att samla aktörer kring ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete för en än mer levande och attraktiv stadskärna.

Lund Citysamverkan

Västra Mårtensgatan 12
22352 Lund