Gå direkt till innehåll
Lund Citysamverkan består av Gunilla Kronvall, verksamhetsledare och Caroline Lundgren Ekholm, Citysamordnare. Foto: Loc Vo
Lund Citysamverkan består av Gunilla Kronvall, verksamhetsledare och Caroline Lundgren Ekholm, Citysamordnare. Foto: Loc Vo

Pressmeddelande -

Strategi för Lunds stadskärna ett viktigt underlag för samverkan med handel, fastighetsägare och kommun.

Kommunfullmäktige i Lund har antagit strategin för utveckling av stadskärnan, som har tagits fram av Lunds kommun i bred dialog. Lund Citysamverkan, med uppdraget att samla stadskärnans fastighetsägare, handel och kommun för att tillsammans utveckla City till att bli än mer attraktiv, har nu ett starkt och förankrat underlag för sin verksamhet.

– Vi sätter stort värde på strategin för stadskärnan. Den visar på en tydlig och gemensam riktning framåt, på vilka stråk och platser som är särskilt intressanta att fortsatt utveckla och stärka, och vilka kvaliteter det framtida City kan få. Mer grönska, luckor som fylls igen med ny bebyggelse och god framkomlighet för lundabor och besökare, är några av de åtgärder som lyfts fram i strategin, säger Gunilla Kronvall, verksamhetsledare på Lund Citysamverkan.

Citysamverkan nystartade hösten 2024 med två nya resurser, Gunilla Kronvall med bakgrund inom arkitektur och fastighetsutveckling samt Caroline Lundgren Ekholm som har jobbat med handel i staden. Verksamheten har sin bas på Västra Mårtensgatan i Botulfsområdet, där de i februari öppnade en lokal för möten och samverkan i stadskärnan.

– Vi har community frukost varje tisdag, arrangerar workshops och utbildningar, har samverkansmöten med handel, fastighetsägare, kommunala politiker och tjänstepersoner, och många andra aktiviteter. Vi ser att det gör skillnad, att kommunikation och dialog är viktig för att fortsätta utveckla och stärka Lund City som den uppskattade handels- och besöksdestination som den redan är, säger Gunilla Kronvall.

Tillsammans med externa aktörer ska Lunds kommun nu upprätta en handlingsplan för att genomföra insatser i stadskärnan utifrån strategin, har kommunfullmäktige beslutat. I framtagandet av denna handlingsplan är Lund Citysamverkan en medverkande part.

Ämnen

Regioner


Lund Citysamverkan samlar fastighetsägare, handel och kommun kring ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete för en än mer levande och attraktiv stadskärna.

Lund city är en öppen, hjärtlig och innovativ plats där hela världen tycker om att mötas.

Kontakter

Gunilla Kronvall

Gunilla Kronvall

Presskontakt Verksamhetsledare Cityutveckling +46766477700

Lund city är en öppen, hjärtlig och innovativ plats där hela världen tycker om att mötas.

Citysamverkan är en samverkansorganisation mellan tre parter: Fastighetsägarna Lund City, Handelsföreningen Lund och Lunds kommun, vars syfte är att stärka Lund City. Vårt arbete handlar om att samla aktörer kring ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete för en än mer levande och attraktiv stadskärna.

Lund Citysamverkan

Västra Mårtensgatan 12
22352 Lund