Gå direkt till innehåll
Från och med februari får bolaget Visit Lund AB nya lokaler på Bytaregatan.
Från och med februari får bolaget Visit Lund AB nya lokaler på Bytaregatan.

Pressmeddelande -

2020 gav Lunds kommuns destinationsbolag både utmaningar och nytt cityläge

Lund Tourist Center och Biljettbyrån fortsätter sin digitala serviceresa på det nya året. Från och med februari drivs arbetet från en ny adress när bolaget Visit Lund AB får nya lokaler på Bytaregatan. 

– Under pandemin har vi inte kunnat hålla vår fysiska turist- och biljettservice igång, utan fått fokusera på våra digitala kanaler och att möta målgruppen där. Det gäller att se och ta tillvara möjligheterna som det digitala ger med flexibel och god service likt tidigare, säger Per Welinder, vd Visit Lund AB.

Parallellt med ett pandemiår och vad det inneburit för kulturaktörer, besöksnäring och mötesarrangörer bland andra, har Lunds kommuns destinationsbolag påbörjat sina första månader. Bolaget har sammanfört Lund Tourist Center och Lund Convention Bureau (tidigare delar av Hållbar Tillväxt) med Biljettbyrån och Arrangemangsenheten (delar av Kultur- och fritidsförvaltningen) i bolagsnamnet Visit Lund AB. De femton medarbetarna samlar arbetet med kultur och evenemang, möten och kongresser samt turism- och destinationsfrågor.

– Under ett väldigt speciellt år har Visit Lund formats med uppdraget att utveckla Lund som en attraktiv destination med syfte att skapa upplevelser för Lundaborna och besökare, skapa hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen. Trots läget har mycket av bolagets aktiviteter synts i stadsrummet i samband med Vinterlund och mer kommer det bli under året, säger Anna Braun (L), ordförande Visit Lund AB.

I september 2020 tillsattes bolagets vd och nu startar man det nya året med att flytta till ny adress, då får medarbetarna ett gemensamt kontor på Bytaregatan 6. Kontoret ligger på bästa skyltläge längs en av de gator i Lund som har högst flöde av förbipasserande gående och cyklister (enligt flödesmätning gjord i Citysamverkan).

Utåt sett märks bolagets verksamheter på olika sätt, inte minst genom arrangemang som Kulturnatten, Vinterlund och Sommarlund som bolaget genomför och utvecklar på uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun. Även Lund Tourist Center och Biljettbyrån, som fram till flytten hållit till på Lund C, är två utåtriktade verksamheter. Hit har både lundabor och turister kommit för att få upplevelsetips eller köpa evenemangsbiljetter. Ett år som 2020 ställde bolagets verksamheter inför utmaningar som ser ut att hålla i sig på det nya året. Arrangemang, aktiviteter och möten får anpassas till nya former och service över disk har fått göra en förflyttning.

Nu lämnas lokalerna på Lund C och coronasituationen gör framtiden oviss, men öppnar också upp för möjligheter.

– Framåt sommaren får vi utvärdera och se om och hur vi kan erbjuda en fysisk service igen. Ett av bolagets uppdrag är att arbeta med ett högklassigt och behovsanpassat värdskap, och det ska vi se till att leverera, säger Per Welinder.


För mer information, vänligen kontakta:

Per Welinder, telefon: 046-359 99 26, e-post: per.welinder@visitlund.se
Anna Braun, telefon: 0733-797474 och e-post: anna@annabraun.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Annika Henning

Annika Henning

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00
Kajsa Sigvardsson

Kajsa Sigvardsson

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00