Skip to main content

Kongresser och konferenser i Lund omsatte 89 miljoner kronor förra året

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 08:00 CET

Lund är en attraktiv mötesdestination som årligen står värd för en rad internationella och nationella möten. Förra året möttes cirka 14 200 delegater för att konferera i Lund. Tillsammans har de omsatt minst 89 miljoner kronor, visar Lund Convention Bureaus genomgång.

De 89 miljoner kronorna är baserat på möten och konferenser med minst 50 deltagare och 1 övernattning, som inrapporterats till Lund Convention Bureau. Utöver denna siffra sker en mängd möten och konferenser hos akademin och det privata näringslivet, som inte är inrapporterade och därmed inte medräknade i statistiken.

- En investering i mötesindustrin är en bra affär för den destination där mötet äger rum. Kongresser skapar också jobb inom hotell, kollektivtrafik, evenemangslokaler, restauranger, butiker med mera. Förutom turistekonomiska effekter så bidrar möten också till att stärka Lunds varumärke, säger Per Persson, turism- och näringslivschef i Lunds kommun.

Lunds universitet och Lunds kommun har ett samarbetsavtal där respektive huvudman LU Konferens och Lund Convention Bureau har ett gemensamt uppdrag att utveckla samarbetet mellan parterna. Syftet är att ytterligare utveckla Lund och Lunds universitet som mötesdestination och därigenom attrahera fler kongresser och möten. Uppdraget omfattar att skapa tätare samverkan med hotellnäring, mötesanläggningar samt utöka samarbetet inom befintliga nätverk såsom till exempel Visit Lund.

I veckan har en årsrapport släppts där det framgår vad LU Konferens och Lund Convention Bureau har åstadkommit tillsammans under 2016. En av aktiviteterna är den årliga Mötesambassadörsmiddag, vilken arrangeras tillsammans med Event in Skåne. Mötesambassadörerna bidrar till att stärka Lund och Lunds universitet som mötesplatser. De bidrar till att locka möten till Lund och Lunds universitet, att sprida information om vikten och effekter av möten.

- Relationen med mötesambassadörerna blir starkare och starkare. Bland annat har flera av dem ställt upp som talare på kongresseminarium, som referenser i informationsmaterial samt delat sina kunskaper och erfarenhet kring möten i t ex visningsresor och workshops. Tillsammans skapas ett starkt nätverk, fullt av kompetens, erfarenhet och värdefulla kontakter, säger Sofia Björk, projektledare på Lund Convention Bureau.

I kväll är det dags för årets ambassadörmiddag på Tegnérs Matsalar i Lund.

- Ett viktigt syfte är att tacka och uppmärksamma alla de som tagit på sig ett värdskap och visat Lund i framkant. Vid detta tillfälle får alla möjlighet att utbyta erfarenheter kring hur andra mötesambassadörer gör för att genomföra bra möten i Lund, säger Sofia Björk.

FAKTA

  • Lund Convention Bureau tillhör Lunds kommuns Näringslivs- och turismavdelning och arbetar neutralt och kostnadsfritt för att utveckla mötesindustrin i Lund.
  • Lund Convention Bureau räknar med ett schablonvärde där en nationell mötesdeltagare omsätter 3500 kr ink moms per dygn. Denna summa är framtagen av Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) som under åren 2012-2015 har genomfört statistikmätningar i hela Sverige.
  • I dessa 3500 kr ingår intäkter för deltagaravgifter, mötes- och middagsanläggningar, aktiviteter men även logistikkostnader, shopping, restaurangbesök och lokala transporter.
  • Under 2015 hölls 76 möten med 13 868 delegater som omsatte 92,8 miljoner. Under 2016 hölls 89 möten med 14 210 delegater som omsatte 89 miljoner.
  • För att se ett urval av möten och kongresser över 150 personer titta i möteskalendern: www.visitlund.se/moten

För mer information och kontakt:

Per Persson, Näringsliv och turismchef på Lunds kommun, telefon: 076-63 10 541

Sofia Björk, projektledare Lund Convention Bureau, telefon: 0709-43 28 61

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 117 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.